Overige informatie

Verhuizing in verkiezingstijd

Als een kiezer in verkiezingstijd verhuist, kan het zijn dat hij alleen kan stemmen in zijn oude gemeente. Het adres waarop de kiezer op de dag van kandidaatstelling (23 april 2024) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar hij kan stemmen. Op dit adres wordt de stempas bezorgd. 

In een andere gemeente stemmen? Kiezerspas aanvragen!

Kunt u niet in uw eigen gemeente stemmen? Dan kunt u een kiezerspas aanvragen. Deze kiezerspas kunt u online aanvragen door onderstaand aanvraagformulier te downloaden en per post op te sturen. Dit kan schriftelijk tot en met maandag 3 juni, of aan de balie van het Evertshuis tot woensdag 5 juni 12.00 uur.

Stuur uw aanvraag naar:

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
t.a.v. Team Burgerzaken
Postbus 401
2410 AK Bodegraven

Er is ook de optie om de kiezerspas geheel digitaal aan te vragen. Dat doet u via deze link. externe-link-icoon

U kunt ook mondeling een kiezerspas aanvragen bij afdeling Burgerzaken in het Evertshuis in Bodegraven. Bij de aanvraag kiezerspas neemt u uw identiteitsbewijs mee. Het adres waarop u 23 april 2024 (de dag van kandidaatstelling) officieel staat ingeschreven, bepaalt bij welke gemeente u de kiezerspas kunt aanvragen. Maak vooraf hiervoor een afspraak. 

Stempas kwijt of niet ontvangen?

Als u uw stempas bent kwijtgeraakt of geen stempas heeft ontvangen, kunt u schriftelijk of mondeling in het gemeentehuis een vervangende stempas aanvragen. Een kiezerspas of vervangende stempas kunt u hier externe-link-icoonaanvragen. 

Dit kan schriftelijk tot en met maandag 3 juni, of aan de balie van het Evertshuis tot woensdag 5 juni 12.00 uur.

Contact

Mocht u vragen hebben of wilt u meer informatie over de verkiezingen, dan kunt u contact openemen met Luca Frantzen van Team Verkiezingen via 0172-522 522. Of stuur een mail naar verkiezingen@bodegraven-reeuwijk.nl