Raadscommissies

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft drie raadscommissies, die advies uitbrengen aan de raad over voorstellen en onderwerpen waar de commissies over gaan.

  • Commissie Ruimte adviseert over zaken op het gebied van ruimtelijke ordening, openbare ruimte, monumentenzorg, volkshuisvesting etc.
  • Commissie Samenleving adviseert over zaken op het gebied van sociale zaken en voorzieningen, welzijn, onderwijs, kunst en cultuur etc.
  • Commissie Bestuur & Financiën adviseert over zaken op het gebied van algemeen bestuur, openbare orde en veiligheid, financiën, natuur en milieu etc.

Als een onderwerp meerdere raadscommissies aangaat, kan er gekozen worden voor een algemene commissievergadering.

Commissies hebben geen vaste samenstelling. Alle politieke partijen, die zitting hebben in de raad, zijn vertegenwoordigd in de raadscommissies. Wel heeft elke commissie een vaste voorzitter en wordt elke commissie ondersteund door de griffie.

  • Voorzitter commissie Ruimte: Remco Tijssen
  • Voorzitter commissie Samenleving: Merel van Dijk
  • Voorzitter commissie Bestuur & Financiën: Gerrit Weerheim

Heeft u vragen over de samenstelling van een commissie, heeft u een inhoudelijk punt, wilt u in contact komen met een commissie? Mail griffie@bodegraven-reeuwijk.nl.