Regels omtrent huren

Overzicht van regelgeving voor huren in Bodegraven-Reeuwijk.

Gelden er regels voor het huren van een woning?

Er kunnen regels gelden voor het huren van een woning. Er zijn regels voor woningen met een huurprijs tot en met € 879,66 (prijspeil 2024), dit zijn de sociale huurwoningen. Ook zijn er regels voor middenhuurwoningen (huurprijs € 879,66 tot en met € 1.086,48, prijspeil 2024) die zijn opgeleverd na 23 juni 2023.  Deze regels zijn vastgelegd in de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2023.

Huisvestingsverordening (toewijzingsregels)

De gemeente heeft regels opgesteld voor de toewijzing van sociale huurwoningen en voor midden huurwoningen die na 23 juni 2023 nieuw zijn opgeleverd. Deze regels zijn vastgelegd in de ‘Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2023’. De belangrijkste toewijzingsregels zijn:

Voor sociale huur

 • Een sociale huurwoning mag alleen in gebruik worden gegeven/genomen als hiervoor een huisvestingsvergunning is verleend.
 • Woningen met een huurprijs tot € 697,07 worden met voorrang toegewezen aan woningzoekenden met een inkomen tot € 47.699 (eenpersoonshuishouden) of € 52.671 (meerpersoonshuishouden).
 • 25% van de aangeboden woningen moet met voorrang worden toegewezen aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente. Woningzoekenden uit het betreffende dorp krijgen hierbij voorrang op andere woningzoekenden uit de gemeente.

Deze  regels gelden voor alle verhuurders. Voor corporaties geldt nog aanvullend:

 • Woningen met een huurprijs tot en met € 650,43 worden met voorrang toegewezen aan eenpersoonshuishoudens met een inkomen tot € 27.725 (tot AOW) / € 27.225 (vanaf AOW), of tweepersoonshuishoudens met een huishoudinkomen tot € 37.625 (tot AOW) / € 36.675 (vanaf AOW). Dit is vastgelegd in de Woningwet.
 • Woningen met een huurprijs tot en met € 693,60 worden met voorrang toegewezen aan huishoudens met 3 of meer personen met een huishoudinkomen tot € 37.625 (tot AOW) / € 36.675 (vanaf AOW). Dit is vastgelegd in de WoningWet.

Voor middenhuur woningen die nieuw zijn opgeleverd na 23 juni 2023

 • Deze middenhuur woningen mogen alleen in gebruik worden gegeven/genomen als hiervoor een huisvestingsvergunning is verleend.
 • Deze middenhuur woningen worden met voorrang toegewezen aan huishoudens met een in komen tussen € 47.699 en € 85.858,20  (eenpersooshuishoudens) of tussen € 52.671 en € 94.807,80 (meerpersoonshuishoudens), prijspeil 2023.
 • 25% van het aanbod van deze woningen wordt met voorrang toegewezen aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente. Hierbij gaan woningzoekenden uit het betreffende dorp voor op andere woningzoekenden uit de gemeente.
 • Als er meer kandidaten voor dezelfde woning in aanmerking komen dan wordt de volgorde van toewijzing bepaald op basis van loting.

De volledige huisvestingsverordening vindt u onderaan deze pagina.

Huisvestingsvergunning

De gemeente wil zorgen voor een eerlijke verdeling van woonruimte. Daarom moet u soms een vergunning aanvragen als u in een goedkopere woning gaat wonen. Dit heet een huisvestingsvergunning.

Wanneer heeft u een huisvestingsvergunning nodig?

In de volgende gevallen heeft u een huisvestingsvergunning nodig:

 • Bij het huren van een sociale huurwoning. Dit zijn woningen met een kale huurprijs van ten hoogste € 879,66 per maand. (prijspeil 2024)
 • Bij het huren van een middenhuurwoning die na 23 juni 2023 nieuw is opgeleverd. Middenhuurwoningen zijn woningen met een huurprijs hoger dan € 879,66 tot maximaal € 1.086,48 (prijspeil 2024)

Dit geldt voor woningen van woningcorporaties, maar ook van particuliere verhuurders.

Voor een kamer (onzelfstandige woonruimte) heeft u geen huisvestingsvergunning nodig.


Hoe krijgt u een huisvestingsvergunning voor een sociale huurwoning?

Gaat u een sociale huurwoning huren van Mozaïek Wonen of Woningbouwvereniging Reeuwijk? Dan hoeft u zelf niets te doen. U ontvangt de huisvestingsvergunning bij de ondertekening van de huurovereenkomst.  

Gaat u een sociale huurwoningen huren van een andere verhuurder die meer dan drie woningen verhuurt? Dan moet u de huisvestingsvergunning zelf aanvragen bij Mozaïek Wonen. U kunt het aanvraagformulier vinden op de website van Mozaïek Wonenexterne-link-icoon. U heeft hiervoor een kopie van de huurovereenkomst nodig of een verklaring van de verhuurder waaruit blijkt dat u de woning mag gaan huren.


Hoe krijgt u een huisvestingsvergunning voor een middenhuur woning?

Gaat u een middenhuur woning huren die na 23 juni 2023 nieuw is opgeleverd? Dan vraagt u de huisvestingsvergunning aan bij de gemeente. U heeft hiervoor een kopie van de huurovereenkomst nodig of een verklaring van de verhuurder, waarin staat dat u de woning mag huren.                                                                                                                    

Vraag hier een huisvestingsvergunning middenhuurexterne-link-icoon aan.


Hoe duur is een huisvestingsvergunning?

De kosten voor een huisvestingsvergunning zijn € 76,00. (prijspeil 2024)

Als u de huisvestingsvergunning van de corporatie ontvangt, dan rekent u deze kosten af wanneer de huisvestingsvergunning aan u wordt uitgereikt.  Vraagt u de huisvestingsvergunning aan bij de gemeente, dan ontvangt u hiervoor een factuur.


Voorwaarden

De gemeente bepaalt voor welke woningen een huisvestingsvergunning nodig is. In de huisvestingsverordening staan de regels voor een huisvestingsvergunning. Of u een vergunning krijgt, hangt af van bepaalde voorwaarden zoals:

 • Uw inkomen mag niet boven een bepaalde grens komen
 • Sommige groepen woningzoekenden krijgen voorrang
 • De woning past bij uw gezinssituatie


Wet- en regelgeving