Rijbewijs online aanvragen

U kunt online uw rijbewijs verlengen. Dit doet u via de de website van de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Bekijk hier hoe het werkt en wat het kost.

Online uw rijbewijs verlengen, hoe werkt dat?

Voorwaarden

  • U woont in Bodegraven-Reeuwijk en staat hier in­ge­schre­ven in de Ba­sis­re­gi­stra­tie Per­so­nen (BRP).
  • U heeft een Nederlands rijbewijs.
  • U vraagt een verlenging van uw rijbewijs of een categorie-uitbreiding aan.
  • U heeft de ID-check toegevoegd aan de DigiD app. Hiervoor heeft u een Android smartphone versie 7.0 of hoger of een iPhone 7 of hoger met iOS versie 13.2 of hoger nodig. Een handig stappenplan vindt u op de website van DigiDexterne-link-icoon
  • U hebt een gel­dig Ne­der­lands(e) pas­poort of rij­be­wijs of ID-kaart met een chip. (Alle pas­poor­ten en ID-kaar­ten heb­ben een chip. Al­leen rij­be­wij­zen uit­ge­ge­ven na 14 no­vem­ber 2014 heb­ben een chip.)

U kunt uw rijbewijs alleen online verlengen als u voldoet aan de bovenstaande voorwaarden. Voldoet u hier niet aan of is uw rijbewijs kwijt/gesloten of verlopen en afgegeven voor 1 oktober 2006 of betreft het een spoedaanvraag, dan kunt u een afspraak makenexterne-link-icoon.

Medische keuring

U moet medisch gekeurd worden als u 75 jaar of ouder bent, u een rijbewijs wilt voor een vrachtwagen of bus (categorie C of D) of als u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt. Voor een medische keuring heeft u een gezondheidsverklaring externe-link-icoonnodig. Deze kunt u online aanvragen via het CBRexterne-link-icoon, wilt u de verklaring liever niet online aanvragen? Maak dan een afspraak bij ons klantcontactcentrumexterne-link-icoon

Geldigheid

Uw leeftijdUw rijbewijs is:
Jonger dan 65 jaar10 jaar geldig
65 tot 70 jaarGeldig tot uw 75e jaar
Ouder dan 70 jaarMaximaal 5 jaar geldig


Om medische redenen kan uw rijbewijs korter geldig zijn

Inlogfunctie

Met uw nieuwe rijbewijs kunt u inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw rijbewijs bij de balie in het Evertshuis, ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van DigiDexterne-link-icoon om de inlogfunctie te activeren.

Kosten

U betaalt het rijbewijs bij de online aanvraag: € 51,10 exclusief de pasfoto. Een spoedaanvraag is niet mogelijk via de site van de RDW. Maak hiervoor een afspraakexterne-link-icoon.