Robin Kersbergen

Wethouder (VVD)

Onderwerpen

 • Openbare ruimte & klimaatadaptatie
 • Afvalbeleid
 • Verkeer en vervoer
 • Grondbeleid, grondexploitaties en vastgoed
 • Recreatie & toerisme en evenementen
 • Coördinerend wethouder centrum Bodegraven

Dorps- en wijkwethouder

 • Reeuwijk Brug
 • Reeuwijk Dorp

Nevenfuncties

 • Secretaris Thematisch Netwerk Mobiliteit en Leefomgeving VVD (onbezoldigd)
 • Penningmeester Vereniging Wegenforum (onbezoldigd)

Ambtshalve en onbezoldigde functies

 • Gemeenschappelijke Regeling Groenalliantie, benoeming als lid van het dagelijks bestuur
 • N.V. Cyclus, benoeming als vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering (AVA)
 • Oasen NV, benoeming als vertegenwoordiger in de aandeelhoudersvergadering
 • Stichting Beheer Landschapselementen Reeuwijkse plassen, benoeming als plaatsvervangend lid van het bestuur.
 • Stichting Cheese Valley, benoeming als lid van Raad van Toezicht