Samenstelling van de gemeenteraad

In de gemeenteraad zitten 25 raadsleden van 9 fracties. Leden van de raad nemen besluiten die voor het besturen van de gemeente noodzakelijk zijn en controleren of het voorgestelde beleid goed is uitgevoerd.