Schade melden

Vindt u dat u schade heeft opgelopen door de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke eigendommen zoals wegen, pleinen of openbaar groen waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.
U moet aantonen dat de gemeente aansprakelijk is voor de opgelopen schade. Dit doet u door te bewijzen dat: er sprake is van een gevaarlijke situatie op de locatie de gemeente verwijtbaar heeft gehandeld of nalatig is geweest. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen de opgelopen schade een direct gevolg is van die gevaarlijke situatie of het verwijtbaar handelen of nalaten van de gemeente Uw bewijsmateriaal moet wettig en overtuigend zijn. U kunt denken aan: offertes, nota’s en foto’s van de schade, foto’s van de gevaarlijke situatie, ondertekende getuigenverklaringen, etc.