build-reside iconStarterslening

Goed om te weten

Wat is de starterslening?

De Starterslening is een lening waarmee u net een beetje extra kunt lenen voor het aankopen van uw eerste woning. Het is een aanvullende lening boven op de hypotheek voor starters die voor het eerst een huis kopen. De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek die de starter kan krijgen. 

Wat zijn de voorwaarden?

De Starterslening is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

  • De Starterslening wordt verstrekt voor de aankoop van een bestaande of nieuwbouwkoopwoning of een voormalige huurwoning waarvan de koopsom niet hoger is dan 90% van de maximale NHG-grens (€ 435.000 prijspeil 2024). Per 1 januari 2023 gaat het bij die 90% om een bedrag van € € 391.500,- k.k.
  • De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de maximale koopsom van de woning met een maximum van € 25.000,-

Om in aanmerking te komen voor een Starterslening dient op het moment van aanvragen te worden voldaan aan de volgende basisvoorwaarden:

1.  u heeft de leeftijd van minimaal 18 jaar en maximaal 35 jaar;
2.  u gaat voor de eerste keer een eigen woning kopen;
3.  u gaat of blijft zelf in de woning wonen waarvoor de Starterslening wordt verstrekt;
4.  u bent op het moment van aanvragen minimaal één jaar ingezetene;
5.  u wilt zich na vertrek vanwege studie opnieuw in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk vestigen. Hierbij geldt de voorwaarde dat u gedurende de voorafgaande tien jaren ten minste vier jaren aaneengesloten ingezetene bent geweest.

Let op:  Als er meer aanstaande eigenaren zijn, geldt ten aanzien van de voorwaarden 1 tot en met 3 dat de Starterslening alleen wordt toegekend als beiden aan deze voorwaarden voldoen.

Verordening

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een Starterslening staan vermeld in de Verordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018. In 2021 zijn de maximale koopprijs- en inkomensgrens voor het aanvragen van een Starterslening aangepast. Deze aanpassing is vastgesteld in een wijzigingsverordening. Deze vindt u hieronder. 

Algemene spelregels van de Starterslening

  • De lening is de eerste 3 jaar vrij van maandlasten.
  • De lening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar.
  • Na de eerste 3 jaar gaat de koopstarter in principe rente en aflossing betalen.
  • De Starterslening wordt altijd aangeboden onder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
  • De Starterslening kan altijd boetevrij worden afgelost.
  • Bij verkoop van de woning moet de Starterslening worden afgelost.

Aanvragen

Wilt u zich voor een Starterslening aanmelden? Vul dan het toetsingsformulier in en e-mail dit met de gevraagde bijlagen naar wonen@bodegraven-reeuwijk.nl of verstuur dit naar Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, t.a.v. Team Wonen, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven.

Toetsing gemeente

De gemeente beoordeelt uw aanmelding voor een Starterslening. Als de gemeente inhoudelijk akkoord gaat, ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Dit is een tijdelijke toewijzing. Met deze toewijzing kunt u een aanvraag voor een Starterslening indienen bij het SVn. Is binnen 2 weken na de voorlopige toewijzing geen aanvraag voor een Starterslening ingediend bij het SVn, dan vervalt de toewijzing.

Financiële toetsing SVn

SVn beoordeelt de ontvangen aanvraag Starterslening op basis van een krediettoets, inclusief een BKR-toets. SVn stuurt na toetsing bericht. Als SVn de aanvraag Starterslening goedkeurt, is de toewijzing definitief en stuurt SVn een offerte voor een Starterslening. Vervolgens wordt de aanvraag door SVn afgehandeld.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Starterslening kunt u contact opnemen met Team Wonen van de gemeente.

E-mailadres: wonen@bodegraven-reeuwijk.nl 
Telefoonnummer: 0172-522522