Starterslening

Voor het aanvragen van een starterslening klikt u op onderstaande knop. U dient hiervoor in te loggen met uw DigiD. Vul vervolgens het digitale toetsingsformulier in, voeg de gevraagde bijlagen toe en verzend de aanvraag. De gemeente stuurt u na ontvangst een bevestiging van de aanvraag.

Wat is de starterslening?

De Starterslening is een lening waarmee jonge huishoudens (tot en met 35 jaar) net een beetje extra kunnen lenen voor het aankopen van hun eerste woning. Het is een aanvullende lening boven op de eerste hypotheek die verstrekt wordt door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) en wordt aangeboden met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). 

De lening overbrugt het verschil tussen de aankoopprijs van de woning en de maximale hypotheek die de starter kan krijgen. Na afsluiten van de Starterslening zijn er de eerste drie jaar geen maandlasten, omdat de rente en aflossing betaald worden uit een combinatielening. 

Na drie jaar gaat de lener in principe rente en aflossing betalen. De lening heeft een looptijd van maximaal 30 jaar en kan altijd boetevrij worden afgelost. Bij verkoop van de woning moet de Starterslening worden afgelost.

De Starterslening wordt verstrekt voor de aankoop van een bestaande of nieuwbouwkoopwoning of een voormalige huurwoning waarvan de koopsom niet hoger is dan 90% van de maximale NHG-grens (€ 435.000, prijspeil 2024). Per 1 januari 2024 gaat het bij die 90% om een bedrag van € € 391.500,- k.k. De Starterslening bedraagt maximaal 20% van de maximale koopsom van de woning met een maximum van € 25.000,-. 

Wat zijn de voorwaarden?

De Starterslening is beschikbaar voor inwoners van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk die op het moment van de aanvraag aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. aanvrager en eventuele partner hebben een leeftijd van minimaal 18 jaar en maximaal 35 jaar;
  2. aanvrager en eventuele partner hebben niet eerder een koopwoning gehad; 
  3. aanvrager is op het moment van de aanvraag minimaal een jaar ingezetene; indien er sprake is van aanvrager en partner geldt deze voorwaarde voor één van beide aanvragers;
  4. aanvrager, die zich na vertrek vanwege studie zich opnieuw in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil vestigen, is op het moment van de aanvraag gedurende de voorafgaande tien jaren ten minste vier jaren aaneengesloten ingezetene geweest van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; indien er sprake is van aanvrager en partner geldt deze voorwaarde voor één van beide aanvragers;
  5. aanvrager en partner moeten de woning zelf gaan of blijven bewonen;

Let op:  Als er meer aanstaande eigenaren zijn, geldt ten aanzien van de voorwaarden 1 tot en met 3 dat de Starterslening alleen wordt toegekend als beiden aan deze voorwaarden voldoen.

Bij het indienen van een aanvraag voor een starterslening dienen de volgende bijlagen te worden verstrekt:

  • een kopie van de ondertekende koopovereenkomst;
  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs; 
  • bij aankoop van een voormalige huurwoning een kopie van het huidige huurcontract of een verklaring van de verhuurder.

Aanvraagproces

Toetsing en voorlopige toewijzing door gemeente

De Starterslening vraagt u in de eerste instantie aan bij de gemeente. De gemeente beoordeelt uw aanvraag. Als de gemeente akkoord gaat, ontvangt u van de gemeente een toewijzingsbrief. Dit is een voorlopige toewijzing. Met deze toewijzing kunt u een aanvraag voor een Starterslening indienen bij het SVnexterne-link-icoon. Is binnen 2 weken na de voorlopige toewijzing geen aanvraag voor een Starterslening ingediend bij het SVn, dan vervalt de toewijzing. 

Let op: Het SVn heeft ook aanvullende voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Deze staan op de website van het SVnexterne-link-icoon. Het is van belang om deze goed door te nemen alvorens er een aanvraag bij de gemeente wordt ingediend.

Financiële toetsing door SVn

SVn beoordeelt de ontvangen aanvraag van de Starterslening op basis van een krediettoets, inclusief een BKR-toets. SVn stuurt na toetsing bericht naar de aanvrager. Als SVn de aanvraag Starterslening goedkeurt, is de toewijzing definitief en stuurt SVn een offerte voor een Starterslening. Vervolgens wordt de aanvraag door SVn afgehandeld.

Nationale Hypotheekgarantie

De financiering van de woning, zowel de eerste hypotheek als de Starterslening, vindt plaats onder Nationale Hypotheekgarantie. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, www.nhg.nl. Daarop staat onder meer de NHG-sneltoets, een programma om inzicht te krijgen in de leencapaciteit.

Regelgeving

De Starterslening is gebaseerd op de Verordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018externe-link-icoon en de Verordening tot wijziging van de Verordening Starterslening gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2018 (eerste wijziging 2021). 

Meer informatie

Voor meer informatie over de Starterslening kunt u contact opnemen met Team Wonen van de gemeente via  wonen@bodegraven-reeuwijk.nl

U kunt ook bellen naar  0172-522 522.