Subsidie klimaatadaptatie

Subsidie klimaatadaptatie

Wilt u uw huis voorzien van een groen dak of regenwater opvangen? En daarmee ook meteen bijdragen aan een klimaatbestendig Bodegraven-Reeuwijk? Maak dan gebruik van de subsidie Klimaatadaptieve maatregelen. Deze regeling loopt tot 31 december 2024.

Door klimaatadaptieve maatregelen te treffen gaat u wateroverlast tegen, zorgt u voor verkoeling in de zomer en maakt u de gemeente groener. Ook draagt u hiermee bij aan het verhogen van de biodiversiteit. Plaats bijvoorbeeld een regenton om regenwater op te vangen of verkoel uw huis met een groen dak. De gemeente vergoedt maximaal 850 euro van deze maatregelen via de Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen.

Wat is de Subsidie Klimaatadaptieve maatregelen?

Met deze subsidie ontvangt u, tot het eind van 2024, maximaal 850 euro van de gemeente om klimaatadaptieve maatregelen op uw dak en rond uw huis te financieren. Deze subsidie is beschikbaar voor de volgende maatregelen:

 • Het vergroenen van uw dak, max. 800 euro
 • Opvang van regenwater met een regenton of -schutting, max. 50 euro

Voor wie is de subsidie bedoeld?

De subsidie is in onze gemeente bedoeld voor iedereen die woont binnen de bestaande dorpskernen. Op de kaart hieronder ziet u of u hierbinnen woont. Met het vergrootglas boven in het zoekbalkje zoekt u uw adres op. De gebieden die in aanmerking komen voor subsidie, zijn met oranje aangegeven. Dit zijn de gebieden die vallen binnen bestaande dorpsgebieden. Daar zijn de gevolgen van klimaatverandering namelijk groter. Ook bestaat daar meer hittestress en meer wateroverlast. Vandaar dat we het nemen van klimaatadaptieve maatregelen alleen in deze gebieden ondersteunen.

Zowel particuliere woningeigenaren, eigenaren van bedrijfspanden, huurders en verenigingen van eigenaren kunnen deze subsidie aanvragen. Als u huurder bent, is wel toestemming nodig van de eigenaar. Bij een VvE is een besluit van het bestuur van de vereniging van eigenaren nodig voor toekenning van de subsidie.

Subsidieregeling

Wat zijn de voorwaarden?

Als u in aanmerking wilt komen voor de subsidie, moet uw aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hieronder vindt u allereerst een lijst met algemene voorwaarden. Daarna vindt u per maatregel een overzicht van de aanvullende voorwaarden die aanvullend voor specifieke maatregel gelden. Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden? Lees dan de verordeningexterne-link-icoon of neem contact met ons op via klimaatbestendig@bodegraven-reeuwijk.nl.

Algemene voorwaarden

 • De regeling loopt tot en met 31 december 2024. Tot en met die datum kunt u een aanvraag indienen
 • U kunt alleen subsidie aanvragen voor materiaalkosten en uitvoeringskosten
 • U ontvangt maximaal 850 euro subsidie per adres. In de tabel hieronder is aangegeven hoeveel subsidie u per maatregel kunt ontvangen
 • In het geval van een groen dak kun u ook een bijdrage ontvangen voor advieskosten voor de draagkrachtberekening
 • De maatregelen moeten uiterlijk drie maanden na goedkeuring van de subsidie worden uitgevoerd
 • Subsidies worden gegeven tot het subsidieplafond is bereikt. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld
 • Alleen panden die voor 1 juni 2021 zijn opgeleverd komen in aanmerking voor subsidie. Nieuwbouw wordt uitgesloten omdat bij nieuwbouw het al gebruikelijk is (of zou moeten zijn) dat wordt gestreefd naar minder wateroverlast en minder hittestress.
 • U komt alleen in aanmerking voor subsidie binnen bestaand dorpsgebied. Zie ook bovenstaande tekst onder het kopje “Voor wie is deze subsidie bedoeld?”
 • De gemeente beslist binnen 10 weken op een ingediende subsidieaanvraag

Voorwaarden per maatregel

Per maatregel zijn specifieke voorwaarden in de verordeningexterne-link-icoon opgenomen. Alleen als u voldoet aan onderstaande voorwaarden, komt u in aanmerking voor de subsidie. Check dus van tevoren goed of uw maatregel binnen de voorwaarden van onze verordening vallen:

MaatregelEisenSubsidie
Groen dak

Minimaal 5m2

Maximaal 40m2

Minimale wateropslagcapaciteit van 25 liter per m2

Voor de meeste groene daken heeft u geen vergunning nodig. Een bouwvergunning is onder andere nodig als:

 • het pand een monument betreft (rijks-, provinciaal- of gemeentelijk monument)
 • een constructieve verandering aan het dak nodig is

Laat altijd uw dak controleren door bij voorkeur een bouwkundige of constructeur. Hij of zij kan beoordelen of uw dak de extra belasting kan opnemen!

 • € 20,-per m2
 • Maximaal € 125,- voor advieskosten en draagkrachtberekeningen (maximaal € 75,- als de aanleg uiteindelijk niet wordt uitgevoerd omdat het dak ongeschikt blijkt te zijn)

Regenton of

-schutting

Minimaal 200 liter
 • 50% van de aanschafwaarde
 • Maximum van € 50

Voordelen van klimaatadaptieve maatregelen

 • Een groen dak verkoelt uw huis
 • Een groen dak verhoogt de opbrengst van uw zonnepanelen
 • Een groen dak verlengd de levensduur van de dakbedekking, geen veroudering door UV straling
 • Een groen dak is goed voor insecten, vogels en vlinders en verhogen de biodiversiteit
 • Een groen dak is ontzettend mooi!
 • Met een regenton is er minder belasting van het riool.
 • Een regenton of regenschutting buffert water voor droge periodes.
 • Je kunt met het water uit de regenton makkelijk de planten in de tuin of op balkon water geven.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden, heeft u kennisgenomen van de verordening Subsidie Klimaatadaptieve maatregelenexterne-link-icoon en wilt u subsidie aanvragen? Vul voor 31 december 2024 het digitale subsidieaanvraagformulier externe-link-icoonin. U kunt het formulier via DigID invullen, maar dat is niet verplicht. Via de startknop start u het aanvraagformulier ook op.