Subsidie onderhoud monumentaal en cultuurhistorisch waardevol pand

De gemeente vindt het belangrijk dat panden die aangewezen zijn als gemeentelijk monument of cultuurhistorisch waardevol, in goede staat blijven. Daarom kunt u als eigenaar van een monumentaal of cultuurhistorische waardevol pand in onze gemeente subsidie krijgen als u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren.

De subsidie bedraagt 50% van de onderhoudskosten met een maximum van € 2.500,- per vijf jaar. De subsidie is beschikbaar zo lang het maximaal beschikbare budget nog niet is uitgegeven.

Aanvragen

De subsidie moet worden aangevraagd voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen. Download het formulier om de subsidie direct aan te vragen.

Meer informatie?

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0172-522522.