Terinzagelegging concept ontheffingenbeleid zwaar/breed vracht- en landbouwverkeer Plassengebied Reeuwijk

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Bodegraven-Reeuwijk maakt bekend dat wij in onze vergadering van …… het concept ontheffingenbeleid zwaar/breed vracht- en landbouwverkeer Plassengebied Reeuwijk hebben vastgesteld.

Concept ontheffingenbeleid 

Het doel van het ontheffingenbeleid is duidelijkheid bieden welke uitgangspunten en onder welke voorwaarden verkeersontheffingen worden verleend voor het berijden van de wegen met geslotenverklaringen voor breedte, vracht- en landbouwverkeer in het plassengebied van Reeuwijk.

Inzage stukken

Het concept ontheffingenbeleid met bijbehorende stukken ligt vanaf 24 juni 2024 tot en met  4 augustus 2024 voor iedereen op de volgende wijzen ter inzage:

  • Via officiële bekendmakingen 
  • Digitaal als pdf-bestand op de gemeentelijke website;
  • In te zien bij de welkomstbalie van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1 te Bodegraven op werkdagen tussen 8:30 uur en 17:00 uur.  

Wilt u reageren?

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een reactie op het ontheffingenbeleid geven. 

Het indienen van een zienswijze kan op de volgende wijzen:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van Bodegraven-Reeuwijk, Postbus 401, 2410 AK Bodegraven;
  • per e-mail: verkeer@Bodegraven-Reeuwijk.nl;

Vervolg

Nadat de inspraakperiode is doorlopen, zullen wij de reacties bundelen. Wij kunnen besluiten het beleid naar aanleiding van uw zienswijze aan te passen, maar dit hoeft niet. Wij wegen de betrokken belangen af en nemen dan een definitief besluit. 

Geen bezwaar mogelijk

Het is niet mogelijk om bezwaar in te dienen tegen het ontheffingenbeleid. Wel kunt u bezwaar maken tegen het verkeersbesluit voor de geslotenverklaringen vracht- en landbouwverkeer, of tegen het besluit op uw aanvraag om ontheffing. 

Ontheffingenbeleid zwaar/breed vracht- en landbouwverkeer Plassengebied Reeuwijk