Tijdelijke container plaatsen op de openbare weg

Voor het plaatsen van een tijdelijke container op de openbare weg hoeft u geen vergunning aan te vragen. U heeft wel een meldingsplicht. U doet de melding minimaal 15 werkdagen voordat u de container wilt plaatsen.

Goed om te weten

 • Containers mogen maximaal vier weken geplaatst worden.
 • Lopen de werkzaamheden uit en wilt u de containers langer op de openbare weg plaatsen? Geef dit minimaal 5 werkdagen van te voren aan ons door.

Voorwaarden

 1. Algemene voorschriften voor tijdelijke containers.
 2. Containers mogen worden geplaatst voor het tijdelijk verzamelen van (bouw)afval, (geen huishoudelijk afval) of de tijdelijke opslag van materialen.
 3. Containers mogen maximaal 4 weken worden geplaatst.
 4. Containers mogen maximaal 6,00 meter lang, 2,45 meter breed en 2,60 meter hoog zijn.
 5. Containers mogen alleen worden geplaatst voor het eigen gebouw of perceel waar ze gebruikt worden.
 6. Containers mogen alleen op een verharde ondergrond worden geplaatst en zodanig dat ze geen schade aan de weg veroorzaken.
 7. Op de container zijn de naam en het telefoonnummer van de melder of gebruiker vermeld.
 8. Containers worden zodanig geplaatst, dat het verkeer waaronder voetgangers, geen hinder ondervindt.
  a) Bij plaatsing op het trottoir blijft een vrije doorgang van minimaal 1,20 meter over voor voetgangers.
  b) Plaatsing op minimaal 1,50 meter afstand van ondergrondse afvalcontainers
  c) Bij plaatsing in een parkeervak mag de container niet uitsteken op de rijbaan.
 9. Containers moeten voorzien zijn van duidelijke markeringen, zodat de containers ook bij duisternis goed zichtbaar zijn. goed aangebrachte reflecterende markeringen
  a) Minimaal twee markeringsstrepen op elk zijvlak en elk kopstuk aan de uiterste buitenzijden van de container.
  b) De afstand tussen het hoogste punt van de markering en de rijbaan waarop de container zich bevindt, bedraagt maximaal 1.55 meter.
  c) De markering bestaat uit retroreflecterend materiaal in de kleuren rood en wit.
  d) De markering bestaat uit een vlak van 141 mm breed en 705 mm lang. Hierop zijn diagonale strepen in de kleuren rood en wit aangebracht.
  e) De rode vlakken in de aanrijrichting aan de linkerzijde van rechtsboven naar linksonder zijn gericht en in de aanrijrichting aan de rechterzijde van linksboven naar rechtsonder gericht zijn.
 10. Containers mogen niet worden geplaatst binnen 1,50 meter van brandkranen en van nooduitgangen.
 11. De melder doet en laat al wat redelijkerwijs gedaan kan worden om hinder en overlast te voorkomen of te beperken a) De omgeving van de container(s) blijven vrij van papier, afval en andere ongerechtigheden, afkomstig van- of veroorzaakt door het gebruik van de containers. b) Open containers zijn gedurende de avonden en het weekeinde zodanig afgedekt, dat uitvallen of wegwaaien van afval of materialen wordt voorkomen.
 12. Aanwijzingen gegeven door de politie, brandweer of gemeentelijke toezichthouders, in het belang van de veiligheid en het voorkomen van hinder en overlast, worden stipt en direct opgevolgd.

Bij een recente wijziging is aan artikel 2:10, een meldingsplicht voor containers toegevoegd. De reden hiervan is dat regelmatig klachten binnenkomen over het (verkeers)onveilig plaatsen van containers. Als leidraad heeft gefungeerd de uitgave “Richtlijn voor het markeren van onverlichte obstakels” van het CROW, kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur