Toezicht en handhaving

In onze gemeente vindt toezicht en handhaving plaats door Buitengewone Opsporingsambtenaren (Boa’s), de politie en medewerkers van Staatsbosbeheer. Boa’s zorgen voor toezicht en handhaving op de leefbaarheid in uw woonomgeving. De politie (wijkagenten) doet dit ook maar is met name betrokken bij de strafrechtelijke handhaving van overtredingen. Staatsbosbeheer houdt toezicht en handhaaft in de recreatiegebieden in de gemeente

Verschillende toezichthouders

Een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar (BOA) houdt zich bezig met toezicht en handhaving in de openbare ruimte op grond van de geldende regels (onder andere de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet). Hierbij kunt u onder meer denken aan het:

  • beperken van overlast van hangjongeren,
  • signaleren van overtredingen, zoals fout parkeren, hondenpoep op straat.
  • toezicht houden bij evenementen,
  • controleren van leeftijdsgrenzen bij alcoholverstrekking.

Daarnaast spreken zij overtreders aan op hun gedrag en treden zij - indien nodig - handhavend op (bv: boete). Boa’s  werken nauw samen met de brandweer, politie, Staatsbosbeheer en/of hulpverleningsinstanties. U kunt onze BOA’s tijdens kantooruren bereiken door online een melding makenexterne-link-icoon of te bellen naar: 0172-522522 

De wijkagent is verantwoordelijk voor de totale politiezorg binnen zijn wijk. Daar richt hij zich op de aanpak van sociale problemen, maar ook op zaken als overlast, kleine criminaliteit, milieu en verkeer. Op ‘Mijn Buurt'externe-link-icoon kunt u zien wie uw wijkagent is, hoe u hem of haar kunt bereiken en of er een spreekuur is in uw wijk. U kunt ook bellen naar: 0900-8844 om een afspraak te maken met de wijkagent.

In onze gemeente kunt u een boswachter van Staatsbosbeheerexterne-link-icoon tegenkomen. De boswachter is beschermer en beheerder van het natuurgebied Reeuwijkse Plassen. De boswachter kan waarschuwend optreden maar ook een boete geven in het geval van een overtreding