Trouwen in het buitenland

Wilt u trouwen in het buitenland? Dan kan het zijn dat de buitenlandse instantie waar u wilt trouwen een ‘verklaring van huwelijksbevoegdheid’ van u verlangt. Dit is niet hetzelfde als een verklaring van ongehuwd zijn. In een verklaring van huwelijksbevoegdheid staat dat u en uw partner volgens de Nederlandse wet met elkaar mogen trouwen. U kunt de verklaring aanvragen bij de gemeente waar u het laatst woonde.

Benodigde documenten

Voordat een verklaring van huwelijksbevoegdheid kan worden afgegeven, moet de ambtenaar van de burgerlijke stand zich ervan overtuigen dat er naar Nederlands recht geen beletselen bestaan tegen het voorgenomen huwelijk. Met andere woorden wij moeten controleren dat u mag trouwen.

U en uw partner moeten voldoen aan alle huwelijksvereisten zoals die ook zouden gelden als het huwelijk in Nederland zou worden gesloten. Dat betekent dat wij ook alle belangrijke documenten moeten overleggen als deze gegevens niet vermeld of bekend zijn in de Basisregistratie Personen.

Wij hebben een geldig identiteitsbewijs van beide partners nodig. Wij kunnen ook vragen om de volgende documenten van u en uw partner:

  • Een recent afschrift van de geboorteakte.
  • Een verklaring van de buitenlandse autoriteiten waaruit blijkt dat u niet getrouwd bent.
  • Bent u eerder getrouwd geweest? Dan is een echtscheidingsakte of overlijdensakte nodig.
  • Woont u of uw partner in het buitenland? Dan is een bewijs van inschrijving met daarop uw huidige woonplaats nodig. 
  • Buitenlandse akten of andere buitenlandse documenten moeten in het Nederlands, Engels, Frans of Duits zijn opgesteld. Is dit niet zo? Dan moet u de documenten eerst laten vertalen door een in Nederland beëdigde vertaler.
  • Soms moet u buitenlandse akten laten legaliserenexterne-link-icoon in het land van herkomst. 

We moeten de originele documenten bekijken, geen kopieën zijn toegestaan.

Aanvragen

Woont u in onze gemeente? Dan kunt u een verklaring van huwelijksbevoegdheid bij ons aanvragen. Was dit uw laatste woongemeente in Nederland? Dan kan u dit ook bij ons aanvragen. U moet de Nederlandse nationaliteit hebben om de verklaring aan te vragen. Uw partner hoeft geen Nederlandse nationaliteit te hebben. Heeft u allebei de Nederlandse nationaliteit? Dan heeft u allebei de verklaring nodig.

U dient hiervoor een afspraak te maken. Dan bekijken wij of de documenten aan de juiste eisen voldoen en controleren wij de originele documenten ook op echtheid. De originele documenten krijgt u retour als u de verklaring van huwelijksbevoegdheid komt ophalen. 

Bel voor vragen en het maken van een afspraak naar0172 522 522

Kosten

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid kost € 27,50 (2023).