Urgentieregeling

Is er een noodsituatie en heeft u met spoed (andere)woonruimte nodig? Dan bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om voorrang te krijgen bij de toewijzing van een huurwoning. Om deze voorrang te krijgen dient u een urgentieverklaring aan te vragen. 
Met de urgentie check krijgt u een indicatie van uw slaagkans bij een eventueel urgentie verzoek.

Urgentieregeling gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn lang. 

Is er een noodsituatie en heeft u met spoed (andere)woonruimte nodig? Zijn er geen andere oplossingen? 

Dan bestaat er in sommige gevallen de mogelijkheid om voorrang te krijgen bij de toewijzing van een sociale huurwoning. Dat betekent dat u voorrang krijgt op andere woningzoekenden die een huurwoning zoeken.

Om deze voorrang te krijgen dient u een urgentieverklaring aan te vragen. 

Urgentie check

U zit in een noodsituatie. Dan is belangrijk om snel de juiste informatie te vinden of u in aanmerking komt voor urgentieverklaring. 

Daarvoor hebben wij de urgentie checkexterne-link-icoon voor u gemaakt.

Controleer met de urgentie check of u in aanmerking komt voor urgentieverklaring, waar u deze moet aanvragen en welke documenten u moet inleveren.

Met de urgentie check krijgt u een indicatie van uw slaagkans bij een eventueel urgentieverklaring verzoek. We doen ons best om u zo goed mogelijk te helpen maar aan deze check kunnen geen rechten worden ontleend. 

Basisvoorwaarden voor aanvraag

Een woningzoekende met urgentie krijgt voorrang. Daarom wordt een urgentieverklaring alleen in uitzonderlijke gevallen toegekend. Uw verzoek wordt alleen in behandeling genomen als u aan een aantal basisvoorwaarden voldoet.

Basis voorwaarden voor een aanvraag:

 • U hebt een Nederlandse nationaliteit
 • U bent minimaal 18 jaar en ingeschreven bij WoningNet
 • U staat ingeschreven in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk of u bent economisch of maatschappelijk gebonden aan de gemeente.
 • Uw belastbaar huishoud inkomen is niet hoger dan € 59.623,75 (eenpersoonshuishouden) of € 65.838,75 (meerpersoonshuishouden)
 • Er is sprake van een acute noodsituatie
 • De noodsituatie is niet ontstaan door eigen verwijtbaar handelen of nalatigheid.
 • U heeft er alles aan gedaan om zelf een woning te vinden

Wat is een urgente situatie?

Hieronder vindt u verschillende voorbeeldsituaties waar u een urgentieverklaring voor kunt aanvragen. 

Relationeel

U heeft de zorg voor minderjarige kinderenen u moet uw woning verlaten vanwege relatiebeëindiging.

Werkgerelateerd

Werkt u bij politie of brandweer in een functie waarin u onmiddellijk oproepbaar moet zijn en heeft uw werkgever u een verhuisplicht opgelegd? Dan komt u misschien in aanraking voor een urgentieverklaring.

Ook als u op grote reisafstand van uw werk in de gemeente woont kunt u misschien ook in aanmerking komen voor urgentie. Belangrijk is dan wel dat u een arbeidsovereenkomst heeft voor minimaal één jaar en voor tenminste 18 uur per week. De reisafstand wordt beoordeeld op postcode.

Tijdelijk onbewoonbare woning

Een calamiteit (bijvoorbeeld brand) kan ervoor zorgen dat u direct op straat komt te staan. Als de woning binnen drie maanden niet te herstellen is, komt u  mogelijk in aanmerking voor een urgentieverklaring. 

Dit geldt ook als uw woning onbewoonbaar is verklaard. U moet in dat geval minimaal één jaar in de woning hebben gewoond. 

Woonkosten

Ontvangt u bijzondere bijstand in de vorm van een woonkostentoeslag en heeft u in verband hiermee een verhuisplicht dan komt u misschien in aanmerking voor urgentie. U of één van uw gezinsleden moet dan wel tenminste één jaar onafgebroken in de woning gewoond hebben.

Medische redenen of mantelzorg

Wanneer u door aantoonbare lichamelijke of psychosociale klachten niet langer in uw huidige woning kunt blijven, kunt u soms een urgentieverklaring krijgen om te verhuizen. 

Uw voorstel kan worden voorgelegd aan een onafhankelijke arts van de GGD. U kunt ook als mantelzorger of mantelzorgontvanger in aanmerking komen voor een urgentieverklaring. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente (afdeling WMO). Als het nodig is, vragen zij advies aan deskundigen. 

De mantelzorg bestaat tenminste uit 8 uur per week, verdeeld over meerdere dagen. U verleent of krijgt de mantelzorg langer dan 6 maanden.

Ernstige bedreiging of (huiselijk) geweld

Wanneer u te maken heeft met ernstige bedreiging of geweld, kunt u urgentieverklaring krijgen voor een andere woning. Je hebt dan wel aangifte gedaan bij de politie. 

Uit het proces-verbaal blijkt dat u niet langer in uw woning kan blijven. Wanneer u nu in een opvangvoorziening (bijvoorbeeld een vrouwenopvang) zit of op de wachtlijst staat kunt u soms ook een urgentieverklaring krijgen. De regels hiervoor verschillen per gemeente. Doe de urgentie check voor meer informatie.

Bijzondere problematiek

Herkent u uzelf niet in deze situaties? Maar zijn uw problemen zo ernstig dat u niet in uw huidige woning kunt blijven? Dan kunt u misschien in aanmerking komen voor urgentieverklaring op basis van bijzondere problematiek. 

U moet aantonen dat uw woonsituatie oorzaak is van de problemen en dat naar het oordeel van een hulpverleningsinstantie een andere woning basisvoorwaarde is voor adequate hulpverlening. Hiervoor kan uw aanvraag ter beoordeling voorgelegd worden aan een onafhankelijke instantie.

Veel gestelde vragen

Voor het aanvragen van urgentie betaalt u leges. In 2024 zijn de legeskosten €76 per aanvraag. U krijgt dit bedrag niet terug. Ook niet als uw aanvraag wordt afgewezen. Wij adviseren u daarom om eerst de urgentiecheck te doen. U krijgt dan een indicatie of uw aanvraag kans van slagen heeft. 

Let op: de urgentiecheck geeft geen garantie!

Urgentie wordt alleen in uitzonderlijke gevallen verleend. Zo moet er bijvoorbeeld sprake zijn van een acute noodsituatie. Lees meer over urgente situaties of doe de urgentie check om te controleren of je in aanmerking komt.

Heeft u besloten dat u een aanvraag wilt indienen kunt u dit via de aanvraagknop hiernaast doen. Vul het aanvraag formulier  in. De gemeente heeft Mozaïek Wonen gevraagd om de urgentieaanvragen in behandeling te nemen. Uw aanvraag wordt rechtstreeks naar Mozaïek Wonen gestuurd.

Let op: Er zijn bemiddelingsbureaus die voor geld uw urgentieaanvraag verzorgen. Dit heeft GEEN invloed op de slagingskansen. Gebruik maken van deze bureaus kost u onnodig geld. Als u hulp nodig heeft bij uw aanvraag dan kunt u Mozaïek Wonen om hulp vragen.

U heeft uw aanvraag ingediend. Dan volgt een beoordeling van uw situatie, op basis van de gegevens die u heeft ingeleverd. Soms wordt een andere instantie gevraagd  om advies te geven over uw situatie. Bijvoorbeeld bij medische klachten die te maken hebben met uw woning. 

Het kan zijn dat u dan op gesprek moet komen om uw situatie toe te lichten. Uw aanvraag kan worden toegekend of afgewezen. Als u urgentie krijgt staat uw zoekprofiel in de verklaring en wat eventueel de aanvullende voorwaarden zijn. 

Is uw urgentie afgewezen, ingetrokken of bent u het niet eens met het zoekprofiel? Dan kunt u bezwaar maken. In de brief met de beslissing over uw aanvraag staat hoe dit werkt.

Na het toekennen van een urgentieverklaring wordt uw profiel op WoningNet  aangepast. Daarna kunt u met voorrang reageren op de woningen. U kunt alleen met voorrang reageren op woningen die aan je profiel voldoen. 

Handig om te weten: een urgentieverklaring helpt u om uw woonprobleem zo snel mogelijk op te lossen. U krijgt daarom alleen een urgentieverklaring voor het type woonruimte waardoor uw probleem wordt opgelost. Welk type dat is, staat in de urgentieverklaring. De urgentieverklaring is 12 maanden geldig.

Als u met een urgentieverklaring verhuist naar een nieuwe woning in de regio Midden-Holland behoudt u gedurende maximaal vijf jaar de bewoningsduur score die u hebt opgebouwd in uw vorige woning. De bewoningsduur score vervalt bij een verhuizing naar een woning buiten het urgentie zoekprofiel of bij een volgende verhuizing.

Als u niet in aanmerking komt voor een urgentieverklaring, zijn er misschien andere oplossingen. Bijvoorbeeld:

 • Regelmatig te reageren op woningen via WoningNet;
 • Te informeren bij particuliere verhuurders en/of makelaars;
 • De mogelijkheden voor kamerhuur te onderzoeken. Dit kan uiteraard ook bij vrienden of familie zijn;
 • Na te gaan of woningruil met een andere woningzoekende mogelijk is;
 • Te zoeken naar tijdelijke huisvesting via een leegstandbeheerder zoals Adhoc Beheer, Camelot, GAPPH of Prevenda.

Helaas valt gezinsuitbreiding niet onder de voorwaarden voor een urgentieverklaring. Bekijk of er andere mogelijkheden zijn om aan een andere woning te komen. Bijvoorbeeld via woningruil of reageer op het aanbod van WoningNet.

Uw zoekprofiel is afhankelijk van de reden voor een urgentieverklaring.