Veilig varen doe je zo

Het Reeuwijkse Plassengebied is prachtig. Mensen wonen er mooi, werken er en komen vanuit de hele regio om te recreëren. Het gebied is zo aantrekkelijk dat er veelvuldig gebruik van wordt gemaakt. Zowel door mens als dier. In de zomer en winter strijken er een groot aantal vogelsoorten neer, om jongen groot te brengen of te overwinteren. Met al die mooie en kwetsbare natuur is het extra belangrijk om het gebied goed te beschermen, zodat we er met z’n allen van kunnen blijven genieten.

De belangrijkste regels op het water:

 • Houd altijd stuurboord (rechts) aan.
 • Roeiboten en zeilboten hebben voorrang op gemotoriseerde recreatievaart.
 • Vaar niet te snel. De maximum vaarsnelheid op de Reeuwijkse plassen (inclusief de Breevaart) is 6 km/u. Op de provinciale vaarwegen (zoals De Rijn) is dit over het algemeen 12 of 9 km/u. Houd de borden in de gaten.
 • Het is op de Reeuwijkse plassen niet toegestaan binnen een afstand van 50 meter van een oever te varen. Dit in verband met beschadiging van de walkant en privacy van aanwonende.
 • Neem alleen een ligplaats in op locaties waar dit is toegestaan. Deze locaties staan met borden aangegeven.
 • Gebruik wachtplaatsen voor bruggen alleen om te wachten op de eerstvolgende brugopening.
 • Zwemmen in de vaargeul, bij bruggen, sluizen en wachtplaatsen is niet toegestaan.
 • Vaar alcoholvrij. De wettelijke grens ligt op 0,5 promille

Veilig varen op de plassen

Geregeld vinden er ongelukken plaats op het water. Daarbij zijn vaak kinderen betrokken. Ook in onze gemeente hebben er helaas noodlottige ongevallen plaatsgevonden op het water. Dat is de reden waarom wij u enkele veiligheidstips willen geven die het varen veiliger (kunnen) maken.

 • Geef elkaar de ruimte en rits bij doorgangen, de plas is groot genoeg.
 • Vaart u met een motorboot? Geef dan zeilers en roeiers voorrang.
 • Ziet u zwemmers op de plas? Houd dan ruim afstand.
 • Gaat u zelf zwemmen vanaf de boot? Vergeet dan niet de motor uit te zetten en gebruik een schroefbeschermer.
 • Gebruik drijvende lijnen, wanneer u gaat slepen. Zo voorkomt u, dat de lijn verstrikt kan raken in de schroef.
 • Blijf uit de buurt van stokken in het water; varen door de visnetten, die eraan hangen, kan zowel aan uw vaartuig als aan de netten grote schade toebrengen. 

Ontheffing

Om te varen op de Reeuwijkse Plassen heeft u (met uitzondering van surfplanken en supboards) een ontheffing nodig. Deze kunt u online aanschaffen bij Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen. U kunt kiezen tussen een week- en jaarontheffing. Direct na de betaling wordt de ontheffing, een kaart van de Reeuwijkse Plassen en de belangrijkste regels per mail aan u verzonden. Bij een jaarontheffing wordt binnen 10 werkdagen de bijbehorende sticker per post verzonden.

Tarieven


Voor één jaar:

 • Zeilboot met of zonder hulpmotor/ vaartuig met elektromotor en overige vaartuigen €19,00
 • Vaartuig met verbrandings- of hybridemotor €49,00

Voor één week:

 • Zeilboot met of zonder hulpmotor/ vaartuig met elektromotor en overige vaartuigen €8,00
 • Vaartuig met verbrandings- of hybridemotor €14,00

Afmeervergunning

In de gemeente zijn er gemeentelijke afmeerplaatsen waar u een boot kunt afmeren. Als u een afmeerplaats wilt hebben, vraagt u hiervoor een afmeervergunning aan.

Toezicht op het water

Het toezicht op het water wordt uitgevoerd door onze Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) maar ook door de politie. Door onze BOA’s wordt onder andere opgetreden tegen: hardvaarders, te jonge bestuurders, gebruikers van boten zonder vergunning en illegaal vissen. De politie richt zich ook op alcoholgebruik op het water.

Geniet van de natuur

Het Reeuwijkse Plassengebied is een waardevol wetland, waar bezoekers kunnen genieten van de rust en de natuur. Het grootste deel van het gebied is beschermd als onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Dit betekent dat de kenmerken en waarden van het gebied beschermd moeten worden. Denk aan eilanden en oevers vol bijzondere planten en dieren, maar ook aan stilte en duisternis. Door afstand te houden van de oever en watervegetaties (riet, waterlelies, etc.) en in sommige delen geen waterrecreatie toe te staan, kan de natuur in alle rust haar gang gaan. We mogen er trots op zijn dat er verschillende beschermde diersoorten in het Plassengebied voorkomen, waaronder de waterspitsmuis, de ringslang, de meervleermuis en de otter. Stichtingen en particuliere eigenaren in het plassengebied werken samen met overheden aan natuurherstel en de resultaten hiervan worden zichtbaar, zoals op de plas Ravensberg.