Vergoeding planschade

Lijdt u schade doordat er in de buurt van uw woning of bedrijfsgebouw wordt gebouwd? Is uw pand minder waard geworden of loopt u inkomsten mis? En paste deze bouw eerst niet in het bestemmingsplan en nu wel door een maatregel van de gemeente? Dan kunt u een vergoeding van planschade aanvragen bij de gemeente.

Goed om te weten

  • U kunt voor een vergoeding van planschade in aanmerking komen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
    • De schade komt voort uit een planologische wijziging zoals een nieuw bestemmingsplan of een afwijking op een bestemmingsplan
    • U lijdt schade doordat uw woning of bedrijfsgebouw minder waard is geworden of doordat u inkomsten misloopt. Let op: als huurder hebt u geen recht op vergoeding voor waardevermindering van een woning of bedrijfsgebouw
    • U vraagt de vergoeding aan binnen 5 jaar nadat de planologische wijziging onherroepelijk is geworden
    • U hebt niet op een andere manier compensatie voor de schade ontvangen, bijvoorbeeld door verkoop, onteigening of verzekering
  • De procedure voor vergoeding van de planschade duurt gemiddeld één tot anderhalf jaar. Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken.

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en stuur deze op naar:

Postbus 401
2401AK Bodegraven

Kosten

De aanvraag vergoeding planschade kost € 300,-.

U ontvangt van ons een factuur nadat u de aanvraag heeft ingediend. Dit bedrag ontvangt u terug wanneer er positief wordt beslist over uw aanvraag.