Verhuizen

Verhuist u naar of binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk? Geef dan uw verhuizing uiterlijk vijf werkdagen na uw verhuizing door aan de gemeente.

Wanneer geeft u de verhuizing door?

U kunt uw verhuizing maximaal vier weken voor uw verhuizing doorgeven en uiterlijk vijf werkdagen na uw verhuizing. Geeft u later uw verhuizing door? Dan is de datum waarop u de verhuizing doorgeeft de datum waarop u wordt ingeschreven. Wij verwerken uw verhuisaangifte binnen 5 werkdagen na uw verhuisdatum. Hiervan ontvangt u per post een bevestiging.

Nieuwbouwwoning

Bij een nieuwbouwwoning adviseren wij u om te wachten met inschrijven tot de woning opgeleverd is.

Andere gemeente

Verhuist u naar een andere gemeente? Dan geeft u daar de verhuizing door. U wordt automatisch bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk uitgeschreven.

Wie kan een verhuizing doorgeven?

  • Ouders en hun meerderjarige kind of kinderen mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven, dit in het geval zij allemaal gaan verhuizen.
  • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de verhuizing voor elkaar doorgeven, dit in het geval zij beiden gaan verhuizen.
  • Meerderjarigen mogen de verhuizing doorgeven voor personen die hen daarvoor hebben gemachtigd.
  • Iedereen die 16 jaar of ouder is, dient zelf zijn of haar verhuizing door te geven.
  • Ouders, voogden of verzorgers geven de verhuizing voor hun minderjarige kinderen jonger dan 16 jaar door.
  • Curatoren geven de verhuizing door voor mensen die onder curatele zijn gesteld.

Bent u recent verhuisd?

Post/deurwaarders voor vorige bewoners

Het komt regelmatig voor dat mensen post ontvangen van een persoon die niet woonachtig is op het betreffende adres of van de vorige bewoner(s). In extreme gevallen kunt u zelfs last hebben van deurwaarders die bij u aan de deur staan voor een persoon die niet bij u woont. Indien u een deurwaarder langs heeft gehad voor een persoon die niet bij u woont of u na drie weken nog post ontvangt van de vorige bewoners kunt u contact opnemen met de afdeling Burgerzaken via 0172 522 522. 

Onderzoek
Afdeling Burgerzaken zal een adresonderzoek starten naar de betreffende persoon. Tijdens dit onderzoek worden er brieven verstuurd naar het adres waar betrokkene geregistreerd staat. Stuurt u deze brieven retour, zodat afdeling Burgerzaken een dossier kan opbouwen dat betrokkene hier niet meer woonachtig is. Als het onderzoek is afgerond, ontvangt u hier terugkoppeling van.

Komt u langs op afspraak?

Bezoekadres Burgerzaken
Julianastraat 6
2411CV Bodegraven

Vergeet niet het volgende mee te nemen:

  • Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs)
  • Huur- of koopcontract
  • Een ingevuld toestemmingsformulier bij inwoning is wenselijk. Bij twijfel kan hierom worden gevraagd. Download het onderstaande toestemmingsformulier en neem dat ingevuld mee naar de afspraak. 

Verhuizing via de post doorgeven

Heeft u geen DigiD? Vul dan onderstaand formulier in en stuur deze naar de gemeente via de post t.a.v. afdeling burgerzaken.

Adres gemeente
Gemeentehuis
Raadhuisplein 1,
2411 BD Bodegraven
t.a.v. afdeling burgerzaken