Verhuizen naar het buitenland

Gaat u emigreren? Of verwacht u binnen een periode van twaalf maanden minstens acht maanden in het buitenland te verblijven? Dan moet u dit voor vertrek melden bij de gemeente.
Geef uw emigratie uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek door aan de gemeente.

Goed om te weten

U moet de gemeente de volgende informatie geven:

 • Uw oude adres
 • Gegevens van gezinsleden die met u emigreren
 • Uw nieuwe adres
 • De datum van emigratie
 • De gegevens van een contactpersoon in Nederland
 • Neem een geldig legitimatiebewijs (zoals paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) mee naar de afspraak

Let op: Voor het vestigen in sommige landen hebt u een bewijs van uitschrijving nodig. Dit bewijs kunt u bij de gemeente aanvragen. Aan een bewijs van uitschrijving zijn wel kosten verbonden

Wie kan de emigratie doorgeven?

U bent verplicht zelf de emigratie door te geven. In een aantal gevallen kan een ander dit voor u doen:

 • Ouders en hun kind of kinderen (ouder dan 16 jaar) mogen de emigratie voor elkaar doorgeven, mits zij allemaal op hetzelfde adres wonen én ook allemaal gaan emigreren.
 • Echtgenoten of geregistreerde partners mogen de emigratie voor elkaar doorgeven. Zij moeten dan wel op hetzelfde adres wonen. 
 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf zijn of haar emigratie of tijdelijke verhuizing naar het buitenland door. 
 • Ouders, voogden of verzorgers geven de emigratie voor kinderen jonger dan 16 jaar door. 
 • Curatoren geven de emigratie door voor mensen die onder curatele zijn gesteld. 

Waar moet ik nog meer aan denken?

Naast het melden van uw emigratie bij de gemeente zijn er meer zaken die u vooraf moet regelen. Denk aan belastingen, zorgverzekering, diploma's en andere belangrijke zaken. Ook kunnen instanties in het buitenland om bepaalde documenten vragen. Deze documenten moet u voor uw vertrek rechtsgeldig laten maken. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.externe-link-icoon