Verklaring Omtrent het Gedrag

U heeft een VOG bijvoorbeeld nodig als u gaat werken in de kinderopvang of het onderwijs, of als u een wapenvergunning aanvraagt. Ook uw werkgever of een instantie kan vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag.
Het aanvraagformulier krijgt u van uw werkgever of kunt u downloaden op de website van Dienst Justis.

Goed om te weten

  • Vraagt u voor uzelf een VOG aan? Gebruik dan het aanvraagformulier VOG NP op de websiteexterne-link-icoon van Dienst Justis.
  • U kunt het formulier inleveren bij het klantcontactcentrum. Hiervoor maakt u een afspraak.
  • Vraagt u voor een bedrijf of instelling een VOG aan? Gebruik dan het aanvraagformulier VOG RP op de websiteexterne-link-icoon van Dienst Justis.
  • Uw aanstaande werkgever kan een VOG ook online voor u aanvragenexterne-link-icoon bij Dienst Justis. Uw werkgever moet dan wel beschikken over eHerkenning. U hoeft dan niet meer naar het klantcontactcentrum te komen.
  • Vrijwilligers kunnen in sommige gevallen gratis een VOG aanvragen. Meer hierover leest u op de website van gratis VOGexterne-link-icoon.
  • Het ministerie van Veiligheid en Justitie beoordeelt uw aanvraag. Twee tot vier weken na de aanvraag krijgt u de VOG per post thuisgestuurd. Als het ministerie de aanvraag afwijst, krijgt u daarover een brief.

Kosten

  • Verklaring Omtrent het Gedrag: € 41,35