traffic iconWerk aan de weg

Actuele wegwerkzaamheden

Overzicht van alle actuele werkzaamheden en stremmingen in en rond Bodegraven-Reeuwijk.

Op meerdere plekken in en rond Bodegraven wordt aan de weg gewerkt. Tijdens werkzaamheden en evenementen kan verkeershinder ontstaan. Om overlast te beperken zijn er omleidingsroutes ingesteld. Ook stemmen we werkzaamheden en evenementen op elkaar af.

U bekijkt de actuele (weg)werkzaamheden  op de interactieve kaart.

Aanvragen tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM)

Wilt u werkzaamheden uitvoeren op gemeentelijke wegen in Bodegraven-Reeuwijk? Dan kunt u een aanvraag doen voor Tijdelijke Verkeersmaatregelen (TVM). Het aanvragen van een verkeersmaatregel kunt u minimaal 4 weken van tevoren doen.

Voorwaarden

U dient in bezet te zijn van het bewijs van vakbekwaamheid (KOMO-procescertificaat BRL 9101, https://www.komo.nl/richtlijnen/9101/) als u:

 • een werknemer bent die zich bezighoudt met het plaatsen, bijwerken en verwijderen van het tijdelijke verkeersmaatregelen.

Aanvraag

Is uw bedrijf BRL-9101 gecertificeerd? Dan kunt u een aanvraag doen via het verkeersloket van Melvin.

Heeft uw bedrijf geen persoonsgebonden  BRL-9101-certificering? Dan vraagt u de tijdelijke verkeersmaatregelen aan per e-mail via info@bodegraven-reeuwijk.nl. U geeft het volgende door:

 • Gegevens van de opdrachtgever en uitvoerder/aannemer (naam contactpersoon, telefoonnummer, e-mailadres)
 • Naam contactpersoon en mobiel telefoonnummer (tijdens uitvoering werk)
 • Exacte locatie verkeersmaatregel(en) (kern en straat/straten)
 • Om welke wegwerkzaamheden het gaat
 • Waar op de weg de werkzaamheden plaatsvinden (rijbaan, berm, fietspad, trottoir)
 • Welke verkeersmaatregelen moeten worden getroffen (zoals bebording, (gedeeltelijke) wegafsluitingen, doorgangbreedte bij gedeeltelijke wegafsluiting, omleidingen, verkeershinder, aantal verkeersregelaars etc.)
 • Blijft het werkvak open voor hulpdiensten? Ja/nee (licht toe)
 • Blijft het werkvak bereikbaar voor fietsers en/of voetgangers? Ja/nee (licht toe)
 • Planning, faseringen en uitvoeringsperiode(n)

U stuurt met de aanvraag mee:

 • Een duidelijke situatietekening waarop de afzetting en verkeersmaatregelen zijn aangegeven.
 • Een omleidingsplan met een duidelijke tekening waarin de omleiding en bebording zijn aangegeven (alleen nodig bij volledige wegafsluiting van de weg).