Whatsapp-alert

Een veilige woon- en leefomgeving is belangrijk. U kunt daaraan bijdragen door deel te nemen aan een WhatsApp-groep in uw eigen wijk. Een WhatsApp-groep zorgt voor extra ogen en oren in de wijk. Dat geeft niet alleen een veilig gevoel, ook wordt de kans op criminaliteit verkleind.
Wilt u deelnemen aan een groep bij u in de straat? Meld u dan aan via de button. Na uw aanmelding neemt de beheerder van de groep contact met u op. 

Wat is een WhatsApp-groep?

WhatsApp is een applicatie voor een smartphone. U kunt met WhatsApp meerdere personen tegelijkertijd een bericht (tekst of foto) sturen als u een WhatsApp-groep aanmaakt of deel uitmaakt van een groep. Het delen van berichten met meerdere personen heet een ‘groepschat’. In verschillende wijken in onze gemeente is zo’n groep actief.

Waarom een WhatsApp-groep?

WhatsApp-groepen blijken goed te werken tegen allerlei vormen van criminaliteit. Bewoners attenderen elkaar op verdachte situaties, personen of gedrag. Daarnaast wordt de saamhorigheid in de wijk vergroot en het veiligheidsgevoel  bij  inwoners verhoogd. 

Is er nog geen WhatsApp groep in uw straat?

Dan kunt u er zelf een starten! Meldexterne-link-icoon de nieuwe groep bij de gemeente, zodat we deze op kunnen nemen in het overzicht. Een medewerker van het team Veiligheid neemt contact met u op. Deze medewerker meldt de nieuwe groep ook aan bij de wijkagent. Inmiddels zijn er ook een aantal Facebookpagina’s gestart voor de beheerders van de WhatsApp-groepen: