Wijzigingen in woningvoorraad

Sommige veranderingen aan een woning leiden tot een gewijzigde woningvoorraad, bijvoorbeeld omdat er van twee woningen één woning wordt gemaakt of juist andersom. Dit is niet altijd wenselijk voor de woningverdeling en de leefbaarheid in Bodegraven-Reeuwijk. Daarom moet u bij een wijziging van woonruimte altijd een voorraadvergunning aanvragen. Op basis van de Huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2023 heeft u in de volgende gevallen een vergunning nodig:

Woningonttrekking

Hiervan is sprake als u een zelfstandige woning gaat slopen of gebruiken voor een ander doel dan permanente bewoning. Er is geen onttrekkingsvergunning nodig als de onttrokken woonruimte door de eigenaar zelf gebruikt gaat worden voor bewoning of als kantoor- of praktijkruimte.

Samenvoegen

Hiervan is sprake als u een woning geheel of gedeeltelijk wilt samenvoegen met een andere woning. Er is geen samenvoegvergunning nodig als de samengevoegde woonruimte door de eigenaar zelf gebruikt gaat worden als woning of kantoor- of praktijkruimte.

Omzetting (kamerverhuur)

Er is sprake van omzetting als u van een zelfstandige woning twee of meer onzelfstandige woningen wilt maken.

Woningvorming

Van woningvorming is sprake als u een zelfstandige woning wilt verbouwen tot twee of meer zelfstandige woningen zonder kadastrale splitsing.

Splitsen

Er is een splitsingsvergunning nodig als u een zelfstandige woning kadastraal wilt splitsen in  appartementsrechten. Het in appartementsrechten splitsen van een gebouw is nodig om de appartementen apart te kunnen verkopen.

Alle bovenstaande vergunningen heten samen de voorraadvergunning. Zo’n voorraadvergunning vraagt u aan bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH)externe-link-icoon.

Wilt u een voorraadvergunning aanvragen voor uw bedrijf? Klik dan hier.externe-link-icoon

Wees u ervan bewust dat onderzoek op basis van de wet Bibob onderdeel uitmaakt van de procedure. Meer informatie over de wet Bibob vindt u op de website van het ministerie van Justitie en Veiligheidexterne-link-icoon

Vergunningaanvraag indienen

Om de vergunningaanvraag in te dienen maken wij gebruik van E-herkenning voor bedrijven. Particulieren die een aanvraag willen indienen voor een voorraadvergunning kunnen inloggen met DigiD.

  • Bedrijven kunnen hier een voorraadvergunning aanvragen
  • Particulieren kunnen hier een voorraadvergunning aanvragen

Bibob-toets

Bij de aanvraag voor de voorraadvergunning dient u ook een ingevuld vragenformulier in ten behoeve van de Bibob-toets. Deze formulieren vind u onderaan deze pagina.

Met het ingevulde vragenformulier Bibob, inclusief de bijlagen, wordt de integriteit van uw bedrijf of de daarbij betrokken personen beoordeeld, op grond van de Wet BIBOB. De vergunning kan worden geweigerd als er sprake is van (een vermoeden van) een strafbaar feit.

Kosten

Voor het aanvragen van een voorraadvergunning bent u leges verschuldigd. Het legestarief voor 2023 is € 482,65.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatie? Dan kunt u deze, onder vermelding van Voorraadvergunning, stellen via info@bodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch via 0172 522 522.