Woo verzoek alle informatie over de gemaakte afspraken tussen Rijnland en de gemeente Bodegraven Reeuwijk rondom de huur van ligplaatsen