Woonvisie

Wonen in Bodegraven-Reeuwijk is prettig: midden in het Groene Hart, en toch geweldig goed bereikbaar. Wonen in vitale dorpen en wijken, waar zorg en welzijn dichtbij zijn, in woningen die duurzaam en energiezuinig zijn, maar wel betaalbaar.

Bij het voorbereiden van de woonvisie 2021-2025 hebben wij een groot gevoel van urgentie gekregen: het is heel belangrijk dat we iets aan de woningmarkt van dit moment doen. Grote groepen mensen die zich tot voor kort prima zelf konden redden op de woningmarkt, kunnen dat nu niet meer. De woningmarkt is een markt voor ‘insiders’ geworden waar ‘outsiders’ moeilijk een plek kunnen veroveren: degene die een koopwoning heeft, zit goed maar degene die geen woning heeft, komt er bijna niet meer aan. Voor de huurmarkt geldt eigenlijk hetzelfde. Hoewel het doel van de vorige woonvisie nog steeds hetzelfde is – goed wonen voor iedereen in onze gemeente-, maakt deze ontwikkeling het behalen van dat doel een stuk moeilijker.

De problemen op de woningmarkt zijn groot. Wij zien als het ware zeven plagen die deze problemen veroorzaken. Ons antwoord op deze zeven plagen is een woonbeleid dat bestaat uit vier hoofdlijnen:

  • een meer dorpsgericht woonbeleid;
  • meer regie op het woningbouwprogramma;
  • meer aandacht voor de bestaande voorraad woningen;
  • en meer integratie van wonen, zorg, welzijn en leefbaarheid.

Deze vier hoofdlijnen hangen sterk met elkaar samen. Een woonbeleid langs deze vier hoofdlijnen is, naar onze mening, dan ook de beste manier om de plagen op de woningmarkt op te lossen. Met de woonvisie 2021-2025 maken wij duidelijk hoe wij dat gaan doen.

Wij hebben deze woonvisie samen met de twee woningcorporaties in de gemeente (Mozaïek Wonen en Woningbouwvereniging Reeuwijk) en de twee actieve huurdersverenigingen van de twee corporaties gemaakt.

Op 29 maart 2023 heeft de gemeenteraad een Addendum bij de Woonvisie vastgesteld. Hierin staat dat er bij nieuwbouwprogramma’s meer betaalbare woningen moeten worden gerealiseerd.