Woonwagen standplaatsen

Mozaïek Wonen heeft in Bodegraven een aantal woonwagenstandplaatsen in eigendom die worden verhuurd. Huurders die in aanmerking komen voor een standplaats, dienen zelf te beschikken over een woonwagen die geschikt is voor de betreffende standplaats. Als u een standplaats krijgt toegewezen, hebt u een omgevingsvergunning nodig om uw woonwagen daar neer te zetten.

Een omgevingsvergunning vraagt u aan bij de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH).

Welke regels zijn er?

Voor de wet zijn woonwagens gelijk aan vaste woningen. Daarom moeten woonwagens aan vergelijkbare bouwtechnische eisen voldoen, zoals:

  • De standplaatsen moeten zijn aangesloten op de nutsvoorzieningen.
  • Woonwagens moeten 5 meter van elkaar staan.
  • In de woonwagen mag maximaal 1 persoon per 6 m2 wonen.