Zelfbewoningsplicht

Sinds 1 juli 2021 geldt in Bodegraven-Reeuwijk een zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwwoningen met een prijs tot € 514.465 (prijspeil 2024). Dit betekent dat de koper van een nieuwbouwwoning verplicht is om de woning tenminste gedurende de eerste vijf jaren zelf te bewonen. Als ingangsdatum geldt hierbij de datum van overdracht van de woning aan de koper.

Waarom een zelfbewoningsplicht?

Door de druk op de woningmarkt is het voor beleggers aantrekkelijk om woningen op te kopen met als doel deze tegen hoge huurprijzen te verhuren. Beleggers zijn vaak in staat zijn om hogere prijzen te bieden dan particuliere kopers. Hierdoor worden de prijzen opgedreven en worden particuliere kopers benadeeld. Met de zelfbewoningsplicht wil de gemeente de kansen voor particuliere kopers op de woningmarkt verbeteren.

Uitzonderingen

In bepaalde situaties kan soms ontheffing van de zelfbewoningsplicht worden verleend:

  • Bij verandering van werkkring van koper/partner van koper (huwelijk of geregistreerd partnerschap) op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd moet worden.
  • Bij overlijden van de koper of één van de gezinsleden van de koper.
  • Bij ontbinding van het huwelijk of het geregistreerde partnerschap van de koper door echtscheiding of ontbinding van het samenlevingscontract.
  • Indien verhuizing noodzakelijk is door gezondheid van koper of één van de gezinsleden van koper.

Het College van burgemeester en wethouders kijkt per situatie of er ontheffing wordt verleend. Dit is dus geen automatisme.

Ontheffing zelfbewoningsplicht aanvragen

Ontheffing van de zelfbewoningsplicht kunt u schriftelijk aanvragen via info@bodegraven-reeuwijk.nl onder vermelding van ‘Ontheffing zelfbewoningsplicht’. U kunt natuurlijk ook een brief sturen naar:

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Postbus 401
2410 AK Bodegraven