Aanleg verzamelriool Nieuwerbrug-Zuid

Het huidige rioolstelsel in Nieuwerbrug-Zuid (Gravinnenbuurt) kampt met capaciteitsproblemen. Met de steeds vaker voorkomende langdurige en piekbuien neemt de kans op wateroverlast toe. Ook wordt er druk gebouwd ten zuiden van de dorpskern; de Wijde Wiericke. Voor het deel met o.a. het schoolgebouw zou een kostbaar rioolgemaal nodig zijn. Door het aanleggen van een extra en voldoende groot verzamelriool, is een rioolgemaal overbodig én kunnen we capaciteit van het bestaande stelsel vergroten. Daardoor neemt de kans op dreigende wateroverlast fors af. Omdat we met dit nieuwe riool inspelen op het veranderende klimaat, krijgt de gemeente voor deze werkzaamheden ook nog een subsidie van het rijk.

Wat betekent dit voor mijn omgeving?

In de afbeelding hieronder wordt het nieuwe riooltracé met een rode lijn globaal weergegeven. Het nieuwe riool zal komen te liggen in de groenstrook tussen de Brandschouwer en sluit aan in de Gravin Jacobastraat. Vanaf dat punt is het hoofdriool namelijk al fors groter. Er wordt niet gewerkt onder de wegen in de wijk. We hoeven dus geen straten af te sluiten en op te breken. De voorzijdes van de woningen houden we te voet bereikbaar.

We hebben onderzoek gedaan naar de impact van deze werkzaamheden op het bestaande groen. De bomen die al ziek waren en de bomen die niet behouden konden blijven, zijn al verwijderd. In het najaar planten we de nieuwe bomen.

Afbeelding nieuw riooltracé Nieuwerbrug-zuid

Speeltuin

Op basis van de inspecties, door het keurinstituut, naderen een aantal van de speeltoestellen in de komende jaren hun einde levensduur. We vinden het vervelend om in een korte periode twee keer overlast door werkzaamheden in de speeltuin te veroorzaken. Daarom gaan we nu al enkele speeltoestellen vernieuwen en voegen we een speelaanleiding toe: draaien.

De gemeente heeft een schetsontwerp, passend bij de geldende regelgeving, opgesteld waarbij:

  • We een speelsere groeninrichting maken;
  • We de wip en glijbaan vervangen voor nieuwe toestellen;
  • We de bestaande schommel en duikelrek een nieuwe plek geven;
  • We drie draaitoestellen aan de speeltuin toevoegen.

We verwachten uiterlijk eind juli de nieuwe toestellen te plaatsen. Na het plaatsen van de toestellen moet de veiligheid, dat is een wettelijke verplichting, door een keurmeester getoetst worden. De aannemer plaatst daarom tijdelijk hekken rondom de toestellen totdat de speellocatie is vrijgegeven.

Benieuwd naar het ontwerp? Hieronder kunt u het schetsontwerp downloaden:

Proces en planning

Afgelopen maanden hebben we met ingenieursbureau Keller Infra de technische voorbereidingen gedaan en inmiddels is de aannemer geselecteerd.

Vanaf maandag 3 juni gaat de firma G.W.W. Scherrenberg B.V. deze klus uitvoeren. Naar verwachting duurt het werk 8 weken. De omwonenden worden per brief nader door de aannemer geïnformeerd.

Om werkruimte te maken, worden er door de aannemer tijdelijk een paar speeltoestellen verwijdert. Na afloop van de werkzaamheden worden deze weer teruggeplaatst. Hierna moet de veiligheid, dat is een wettelijke verplichting, door een keurmeester getoetst worden. De aannemer plaatst hekken rondom de toestellen totdat de speellocatie is vrijgegeven. 

Doordat er met groot materieel in de berm wordt gewerkt, wordt de bodem extra verdicht. Dat is onwenselijk voor de groei van bomen en het wegtrekken van water na regenbuien.

Na afloop van de graafwerkzaamheden wordt er daarom met speciale techniek ‘lucht’ in de bodem geblazen (TFI-methode) waardoor de bodemstructuur weer open wordt gemaakt. 

In het najaar, als de omstandigheden geschikt zijn voor het planten, worden de nieuwe bomen aangebracht.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Jagroep, assistent-projectleider. Hij is bereikbaar op maandag t/m donderdag via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.