Aanleg verzamelriool Nieuwerbrug-zuid

Het huidige rioolstelsel in Nieuwerbrug-zuid (Gravinnenbuurt) kampt met capaciteitsproblemen. Met de steeds vaker voorkomende langdurige en piekbuien neemt de kans op wateroverlast toe. Ook wordt er druk gebouwd ten zuiden van de dorpskern; de Wijde Wiericke. Voor het deel met o.a. het schoolgebouw zou een kostbaar rioolgemaal nodig zijn. Door het aanleggen van een extra en voldoende groot verzamelriool, is een rioolgemaal overbodig én kunnen we capaciteit van het bestaande stelsel vergroten. Daardoor neemt de kans op dreigende wateroverlast fors af. Omdat we met dit nieuwe riool inspelen op het veranderende klimaat, krijgt de gemeente voor deze werkzaamheden ook nog een subsidie van het rijk.

Wat betekent dit voor mijn omgeving?

In de afbeelding hieronder wordt het nieuwe riooltracé met een rode lijn globaal weergegeven. Het nieuwe riool zal komen te liggen in de groenstrook tussen de Brandschouwer en sluit aan in de Gravin Jacobastraat. Vanaf dat punt is het hoofdriool namelijk al fors groter. Er wordt niet gewerkt onder de wegen in de wijk. We hoeven dus geen straten af te sluiten en op te breken. De voorzijdes van de woningen houden we te voet bereikbaar.

We doen onderzoek naar de impact van deze werkzaamheden op het bestaande groen. We willen de bestaande bomen en struiken zo goed als mogelijk behouden. Waar dit niet kan, komen er binnen het gebied net zoveel bomen en struiken voor terug.

Afbeelding nieuw riooltracé Nieuwerbrug-zuid

Planning

Momenteel is de gemeente bezig met de technische voorbereidingen. U heeft misschien al wat ‘mensen in oranje jassen’ in de groenstrook bezig gezien. Zij doen onderzoek en brengen de bestaande situatie in kaart. 

Met ingenieursbureau Keller Infra werken wij de komende maanden aan de ontwerpen. Een tekening van de bovengrondse veranderingen met betrekking tot het groen delen wij met u zodra deze beschikbaar komt.

Naar verwachting selecteren wij in mei 2024 een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Zodra duidelijk is wie dat wordt, informeren wij u hierover en dan hoort u ook wanneer zij precies aan de slag gaan.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Jagroep, assistent-projectleider. Hij is bereikbaar op maandag t/m donderdag via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.