Onderhoud en herinrichting

De gemeente voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare ruimte. Het onderhoud is bijvoorbeeld nodig omdat straten zijn verzakt of niet meer voldoen aan het hedendaags gebruik en daardoor minder veilig zijn. Op deze pagina vindt u een overzicht van de straten waaraan gewerkt gaat worden of al wordt. Per straat kunt u, door op de naam te klikken, de laatste stand van zaken en relevante informatie inzien zoals de voorlopige en definitieve ontwerpen.