Nieuwdorperweg Reeuwijk-Dorp en -Brug

De Nieuwdorperweg is een smalle weg. Verkeer kan elkaar hier passeren via passeerplaatsen. Ook wel uitwijkhavens genoemd. Een aantal constructies van bestaande uitwijkhavens zijn aan vervanging toe. Daarnaast is de gemeente van plan extra uitwijkhavens langs de Nieuwdorperweg tussen de Randweg en Reeuwijk-dorp aan te leggen. Wij doen dit om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Na het werk aan de uitwijkhavens, wordt er nog groot onderhoud aan het asfalt uitgevoerd. Zo zorgen we ervoor dat de Nieuwdorperweg weer klaar is voor de toekomst.

Werkzaamheden uitwijkhavens

Eind februari start aannemer Van Rijn Service BV met de werkzaamheden aan de uitwijkhavens langs de Nieuwdorperweg. De klus duurt, afhankelijk van de weersomstandigheden, naar verwachting 12 weken. 

De weg blijft tijdens de hele klus gewoon open. De rijbaan wordt dus niet afgesloten en aanliggende percelen blijven bereikbaar. Om de verkeershinder tot een minimum te beperken, wordt er slechts aan één uitwijkhaven per kilometer rijbaan tegelijk gewerkt. Deze uitwijkhaven kan gedurende het werk niet door verkeer worden gebruikt. Om zo snel als mogelijk te kunnen werken, treffen we op de volgende locatie, ook vanaf het water, al voorbereidende werkzaamheden. Tijdens dat voorbereidend werk kan het verkeer gewoon gebruik maken van de uitwijkhaven.

De uitwijkhavens verharden we tijdelijk met klinkers. De ondergrond moet op deze plekken namelijk nog zetten. Hierdoor zullen de klinkers nog nazakken. Zodra de uitwijkhavens voldoende nagezakt zijn, brengen we hier asfalt aan.

Op de afbeelding hiernaast ziet u op welke locaties we aan het werk gaan.

Ontwerp

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is verantwoordelijk voor het onderhoud van openbare wegen. Het asfalt en de grondkerende constructies van de uitwijkhavens van de Nieuwdorperweg zijn toe aan groot onderhoud. Waar nodig wordt de weg opnieuw ingericht volgens het vastgestelde C-wegen beleid. Voor de inrichting betekend dit vooral dat er extra uitwijkhavens komen en dat waar nodig bestaande uitwijkhavens worden aangepast.

Een aantal bestaande uitwijkhavens zijn te kort of onvoldoende breed. Nu we de constructie toch moeten vernieuwen, passen we deze bestaande uitwijkhavens aan naar de huidige richtlijnen. De afstand tussen bestaande uitwijkhavens is in sommige gevallen groot. Tijdig een tegenligger zien en daarop reageren is daardoor soms moeilijk. Daarom gaat de gemeente extra uitwijkhavens realiseren. Voor de nieuwe locaties is onder andere gekeken naar:

  • Zichtafstanden tussen bestaande uitwijkhavens;
  • Bestaande kabels en leidingen.

Dat is op tekening uitgewerkt. Die kunt u hieronder downloaden:

Tekening 1: Nieuwdorperweg 46 t/m 34.

Tekening 2: Nieuwdorperweg 34 t/m 28.

Tekening 3: Nieuwdorperweg 28 t/m Reeuwijkse Randweg.

Tekening 4: Reeuwijkse Randweg t/m Nieuwdorperweg 4.

Planning & proces

Vanaf eind februari wordt er gedurende ongeveer 12 weken gewerkt aan de uitwijkhavens. De bodem onder de uitwijkhavens zal na de werkzaamheden nog zakken.  Zodra de uitwijkhavens voldoende nagezakt zijn, kan er gestart worden met het groot onderhoud van het asfalt. Omdat we het groot onderhoud asfalt nog aan het voorbereiden zijn, is de aannemer hiervan nog niet bekend. Naar verwachting kunnen we hiermee starten in het derde kwartaal van 2024. Over de uitvoering vertellen we u daarom later pas meer.

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rens Timmermans, assistent-projectleider Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, via (0172)522522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.