Luchtfoto Hortemansdijk met aan beide kanten water in het Plassengebied

Het Plassengebied Reeuwijk

Welkom bij de Reeuwijkse Plassen, een bijzonder natuurgebied bestaande uit dertien wateren, gelegen in het Groene Hart. Dit unieke stukje natuur, ontstaan door turf- en zandwinning kent een natuurlijke diversiteit en is een prachtige omgeving voor zowel bewoners als recreanten. Het gebied is, met zijn oude landweggetjes en slappe veengrond, van nature kwetsbaar en niet ontworpen voor intensief en zwaar gebruik.

In lijn met ons motto "Hoe authentieker je blijft, hoe unieker je wordt," zetten we ons in om het eigen karakter en de natuurlijke pracht van het kwetsbare Plassengebied te behouden. Dit vraagt om een balans tussen bescherming en gebruik, waarbij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zelf ook maatregelen neemt om de natuur te beschermen en tegelijkertijd de wegen, bermen en paden duurzaam te (onder)houden.  

 Ons doel is om de authentieke charme van het Plassengebied te behouden en een evenwicht te vinden tussen wonen, werken, recreatie en natuur. Dit vereist de inzet van iedereen: eigenaren, bewoners, ondernemers, recreanten en de overheid. We staan voor uitdagingen zoals het behouden van biodiversiteit, het verbeteren van waterkwaliteit en het voorsorteren op klimaatverandering.  

Bescherming C-wegen: inrijverbod, ontheffing, alternatieven en handhaving 

Om leefbaarheid, bereikbaarheid, en natuurlijk schoon te behouden, zijn initiatieven en maatregelen nodig die de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ondersteunt en zelf onderneemt. Deze maatregelen richten zich op het duurzaam in stand houden van wegen, bermen, en paden, terwijl ook de balans tussen wonen, werken, recreatie en natuur behouden blijft. 

 De raad, het college maar ook bewoners, waaronder het wijkteam hebben met elkaar vastgesteld, dat er grenzen zijn aan het breed en zwaar verkeer dat deze C-wegen kunnen verwerken. Problemen veroorzaakt door breed en zwaar verkeer op de kwetsbare wegen moeten aangepakt worden vanwege de slappe veengrond maar ook om de veiligheid van kwetsbare gebruikers te beschermen.  

Wilt u (ver)bouwen?

Kwetsbaar gebied en niet alles is mogelijk, wij denken dan ook graag met u mee wat wel kan. Informatie over waar rekening mee te houden en verwijzing naar ODMH. Uitnodigen om contact op te nemen dat met hen wordt meegedacht. Brochure wordt bij aanvragen bouwvergunning door ODMH meegegeven. linkexterne-link-icoon naar ODMH 

Pakket van maatregelen

Een integrale aanpak, waarbij integraliteit en samenhang van maatregelen benodigd is om verbeteringen door te voeren, wordt als volgt geconcretiseerd: 

  • Verkeersbesluiten en Ontheffingen: Verkeersbesluiten om gewichts- en breedtebeperkingen (10 ton en/of en 2,2 meter breed) in te stellen in het Plassengebied, gericht op het verminderen van de impact van zwaar en breed verkeer. Om het gebied wel bereikbaar te houden voor transporten is er een ontheffingsbeleid voor voertuigen tot maximaal 20 ton en/of 3,0 meter breed. Na gesprekken met alle betrokkenen en een goede voorbereiding wordt het verkeersbesluit opnieuw genomen. Dit zal in Q4 2024 zijn. 
  • Weekendontheffing: Een aantal wegen binnen de gemeente is op bepaalde dagen afgesloten voor (één of meer  categorieën) weggebruikers, zo mag u in het weekend niet over de wegen in het Reeuwijkse  Plassengebied rijden. U kunt een ontheffing voor deze wegen aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.  Zie geslotenverklaring op zaterdagen en zondagen van 12:00 uur tot 18:00 uur.externe-link-icoon

Recreatie en Natuurschoon

Of je nu een actieve watersporter bent of liefhebber van rust en natuur? De Reeuwijkse Plassen biedt voor elk wat wils, van zeilen en surfen tot ontspannende wandelingen en fietstochten. 

Water

  • Varen met eigen boot? 

            Voor het varen op de plassen is een vaarontheffing nodig. Voor het verkrijgen van een vaarontheffing  Vaarontheffing | Stichting 12 Reeuwijkse plassenexterne-link-icoon

  • Zeilen, surfen of kanoën? 

    De Reeuwijkse Plassen bieden uitstekende omstandigheden. De plassen 's-Gravenbroek en Elfhoeven zijn bekend om hun zeilwedstrijden, waaronder de Goudse Zeilweek.

Open Dag Roei- en Zeilvereniging Gouda op zaterdag 23 maart  2024 - Roei- en Zeilvereniging 'Gouda' (roeienzeil.nl)externe-link-icoon

             Zoek je een bedrijf voor bootverhuur in Reeuwijk; kano, roeiboot, sloep of fluisterboot? Bezoek Bootverhuur in Reeuwijk | Recreatie Buitengewoon Bodegraven-Reeuwijk externe-link-icoon

Land

Zoek je naar een rustige plek midden in de natuur? De Reeuwijkse Plassen zijn ook een paradijs voor wie rust en ontspanning in de natuur zoekt. De omgeving is ideaal voor lange wandelingen of fietstochten langs het water, door polders, en langs authentieke boerenweggetjes. Het gebied biedt een rijke variëteit aan flora en fauna, waardoor elke tocht weer een ontdekking is. Voor gedetailleerde routes en de mooiste plekjes in de natuur, raadpleeg https://www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nlexterne-link-icoon

Verblijven? 

Voor wie langer wil verblijven in dit prachtige gebied, voor meer informatie over verblijfsmogelijkheden en andere faciliteiten, bezoek https://www.buitengewoonbodegravenreeuwijk.nlexterne-link-icoon

Wijkteam Plassengebied

Het dorpsteam is de stem van de bewoners bij het maken van beleid en keuzes voor het behoud van de huidige waarden en de nieuwe ontwikkelingen in het plassengebied, bezoek Reeuwijks Plassengebied | Bewonersplatform (dorpsteamplassengebied.nl)externe-link-icoon

Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen 

Stichting De 12 Reeuwijkse Plassen geeft namens de gemeente de vaarontheffingenexterne-link-icoon uit. Zij heeft als doel de natuurwaarden van de Reeuwijkse plassen te beschermen en indien nodig te herstellen, samen met alle betrokkenen in het gebied. De Gebiedsvisie van 28-01-2021externe-link-icoon dient als leidraad voor deze activiteiten. De stichting wil alle gebruikers van de Reeuwijkse plassen bewust maken van de waarden en het unieke karakter van het gebied.  

 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: 

  • het afstemmen van het gebruik van de Reeuwijkse plassen op het behoud en de ontwikkeling van het plassengebied; 
  • het uitgeven van vaarontheffingenexterne-link-icoon en het innen daarvoor van leges (waarbij de stichting conform het Convenant is gemandateerd namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk); 
  • het verlenen van subsidiesexterne-link-icoon voor projecten ter herstel en verbetering van de natuurwaarden van de Reeuwijkse plassen; 
  • het uitvoeren van op de Reeuwijkse plassen gerichte stimuleringsregelingen, waaronder de Stimuleringsregeling Reeuwijkse Plassen (SRP); het verkrijgen en beheren van financiële middelen voor de uitvoering van die stimuleringsregelingen en projecten. 

Voor meer informatie, bezoek Stichting 12 Reeuwijkse plassen | Natuur verbeteren, wonen en recreëren in de Reeuwijkse plassenexterne-link-icoon