Ontheffingsaanvraag geslotenverklaring Reeuwijks Plassengebied

Informatieblad ontheffingsaanvraag geslotenverklaring Reeuwijks Plassengebied op zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 18.00 uur

Geslotenverklaring


In het Reeuwijks Plassengebied zijn op de volgende wegen geslotenverklaringen ingesteld:

a. Korssendijk in beide richtingen
b. Nieuwenbroeksedijk in westelijke richting (vanaf de Oukoopsedijk richting Hortemansdijk)
c. Platteweg in oostelijke richting
d. Ree (het gedeelte tussen de Korssendijk en de Zoetendijk) in beide richtingen
e. Twaalfmorgen in oostelijke richting (vanaf de Vlietdijk richting Oukoopsedijk)
f. Vlietdijk in zuidelijke richting
g. Willenskade (het gedeelte tussen de Vlietdijk en de Achterwillenseweg) in zuidelijke richting
h. Zoetendijk (het gedeelte tussen de Ree en de ’s-Gravenbroekseweg) in beide richtingen.

Bovenstaande wegen zijn gesloten verklaard voor alle motorvoertuigen in de aangegeven richting(en) op zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 18.00 uur.

Wie komen er voor een ontheffing in aanmerking?

Deze beleidsregels zijn van toepassing op de weggedeelten in het Reeuwijkse Plassengebied waar en wanneer de geslotenverklaring geldt. Het ontheffingenbeleid is opgesteld om een evenwicht te vinden tussen het behoud van de verkeersveiligheid en het bieden van noodzakelijke toegang aan specifieke doelgroepen. 

 Doelgroepen die in aanmerking komen voor een ontheffing: 

 • Bewoners: Personen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP) op een adres in het Plassengebied; 
 • Eigena(a)r(en)/vaste bewoner(s) van zomerwoningen: Eigenaren of vaste bewoners van een zomerwoning in het Plassengebied  
 • Ambtshalve ontheffingen: Voor specifieke beroepsgroepen indien noodzakelijk, zoals huisartsen, dienstdoende artsen in het weekend, fysiotherapeuten, storingsdiensten, etc.   

Aantal ontheffingen: 

 • Er kunnen meer dan twee ontheffingen worden verleend indien zowel de ouders als de thuiswonende kinderen een ontheffing aanvragen. 
 • Per zomerwoning worden maximaal twee ontheffingen verleend.  

Voorwaarden voor het indienen van een ontheffingsaanvraag


De aanvraag kan uitsluitend plaatsvinden door het compleet invullen van het daartoe bestemde aanvraagformulier. Bij het aanvraagformulier dient een kopie van het kentekenbewijs van het desbetreffende voertuig te worden gevoegd.

Voorwaarden voor het verlenen van een ontheffing

 • Kortste Route: Ontheffing wordt verleend voor de kortst mogelijke route in het plassengebied, zelfs als dit betekent dat men moet omrijden.  
 • Recreatiegrond: Aan mensen met een stukje recreatiegrond wordt geen ontheffing verleend. 
 • Routekeuze voor Bewoners van de Ree:Bewoners van de Ree mogen kiezen tussen de routes ’s-Gravenbroekseweg-Zoetendijk-Ree en Platteweg-Korssendijk-Ree. Er wordt echter geen ontheffing verleend voor beide routes. 
 • Geldigheidsduur Ontheffing: De ontheffing is geldig voor drie jaar vanaf de datum van uitgifte. De gemeente is momenteel bezig met het beleid, wat betekent dat de ontheffing tussentijds kan worden aangepast. 
 • Verkeersveiligheid en Gedrag: Het overige verkeer mag niet in gevaar worden gebracht of onnodig worden gehinderd. Zo nodig dient men te stoppen om het overige verkeer vrije doorgang te verlenen. Bestuurders moeten zich bewust zijn van hun gedrag, inclusief het aanpassen van hun snelheid, om te allen tijde de veiligheid van andere weggebruikers te respecteren. Parkeren is uitsluitend toegestaan in daarvoor bestemde parkeervakken.  
 • Ontheffingskaart: De ontheffingskaart dient als legitimatie van de verleende ontheffing en moet aan de binnenzijde van de voorruit van het motorvoertuig worden bevestigd.  
 • Wijziging Voertuig: Bij verkoop, vervanging, e.d. van het motorvoertuig dient de ontheffingskaart te worden ingeleverd op het gemeentehuis. 
 • Intrekking Ontheffing: De houder van de ontheffing wordt erop gewezen dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is de ontheffing te allen tijde in te trekken als de aan de ontheffing verbonden voorschriften niet worden nageleefd. Het college is ook bevoegd tot intrekking en het wijzigen van aan de ontheffing verbonden voorschriften als de maatregelen geen of niet afdoende oplossing bieden.  

Kosten


Voor het in behandeling nemen van de ontheffingsaanvraag is volgens de geldende legesverordening van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk leges verschuldigd.