Verkeersontheffingen

Binnen de gemeente gelden er voor een aantal wegen beperkingen. Verkeer mag er helemaal niet langs, of alleen als het niet te breed, te lang of te zwaar is. Deze beperkingen zijn bijvoorbeeld ingesteld voor de veiligheid van verkeersdeelnemers, omdat een te lange wagen een bepaalde hoek niet kan maken of omdat de weg te kwetsbaar is om zwaar verkeer te dragen.
Daarom zijn sommige wegen op bepaalde tijden helemaal afgesloten. Of er gelden beperkingen voor uw voertuig in de lengte, de breedte (2.20m) of het gewicht (10 ton). U kunt uw transportroute hierop aanpassen, of u kunt kiezen voor een ander transportmiddel. Voor sommige beperkingen kan de gemeente voor een bepaalde periode een ontheffing geven. In de aanvraag licht u toe waarom u deze ontheffing wilt. Uw aanvraag wordt getoetst, u hoort of u in aanmerking komt voor een ontheffing.

Lengte, breedte- en gewichtsbeperking

Binnen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk zijn een groot aantal smalle wegen. In combinatie met de slecht draagkrachtige veengrond in dit gebied van Nederland is groot en/of zwaar verkeer op deze wegen niet gewenst. Op deze C-wegen zijn breedte- en/of gewichtsbeperkingen van kracht. Ons volledige beleid kunt u hierexterne-link-icoon vinden. 

  • Het aanpassen van de transportroute of de wijze van vervoer heeft daarom de voorkeur. U kunt uw vracht bijvoorbeeld overslaan op lichter vervoer op de overslag op het bedrijventerrein Zoutman. Op de Zoutmansweg is een loswal beschikbaar, voor vervoer per water. 
  • Wanneer dit niet mogelijk is kunt u een aanvraag indienen voor ontheffing voor deze smalle wegen. Deze aanvraag moet uiterlijk tien werkdagen voor de ingangsdatum van het transport door ons ontvangen zijn.
  • Let op! Voor de wegen binnen het plassengebied van Reeuwijk gelden strengere voorwaarden vanwege beperkte draagkracht en breedtes.

Lengtebeperking - draaicurves

Vooral in het kwetsbare Reeuwijkse Plassengebied zijn er veel smalle landweggetjes waar het moeilijk draaien en keren is. Voor langer verkeer zijn daar veel beperkingen in de draaicirkels. Op de overzichtskaart hieronder is aangegeven met welke lengte van uw (vracht)auto het al dan niet mogelijk is om de bocht te maken. Hiermee kunt u – los van eventuele benodigde ontheffingen vanwege het gewicht van uw voertuig – uw route voorbereiden. 

Draaicurves

Geslotenverklaringen

Een aantal wegen binnen de gemeente is op bepaalde dagen afgesloten voor (één of meerdere categorieën) weggebruikers. Zo is de Hoge Rijndijk in Nieuwerbrug tijdens de spits niet toegankelijk en mag u in het weekend niet over de wegen in het Reeuwijkse Plassengebied rijden. U kunt een ontheffing voor deze wegen aanvragen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.

Kosten 2024

Algemene verkeersontheffingen

Ontheffingsaanvraag per kenteken€ 49,45 
Wijziging kenteken€ 24,70

Geslotenverklaring spitsafsluiting Hoge Rijndijk en weekendafsluiting plassengebied 

Ontheffingsaanvraag per kenteken€ 49,45 
Wijziging kenteken€ 24,70 

Toegang slagboom Oudeweg en spitsafsluiting Oosteinde

Borg bij gebruik handzender   € 70,00
Legeskosten bij gebruik app€ 49,45

Geslotenverklaring breedte (C18), zwaarte (C21), vrachtverkeer (C7) en landbouwverkeer (C8)

Ontheffing voor een week of minder€ 49,45 
Ontheffing voor drie maanden€ 99,05 
Ontheffing voor een jaar of langer€ 165,65
Ontheffing met uitzondering via het college€ 662,70