Opknappen rijbaan ‘De Steupel’ in Reeuwijk-Brug

De Gemeente Bodegraven – Reeuwijk heeft plannen om de rijbaan op de Steupel te renoveren. In de loop der jaren is de rijbaan ongelijkmatig verzakt, waardoor regenwater niet meer goed wordt afgevoerd. In hoofdlijnen bestaan de werkzaamheden uit het op hoogte brengen van de rijbaan doormiddel van nieuwe asfalt met licht ophoogmateriaal om te kunnen voldoen aan de restzettingseis.

De locatie waar de rijbaan wordt gerenoveerd is weergegeven in de afbeelding hieronder.

Afbeelding renovatie de Steupel.

Laatste stand van zaken

De voorbereidende onderzoeken voor de werkzaamheden zijn afgerond. Op dit moment is de gemeente bezig met het opstellen van de technische uitwerking. De werkzaamheden worden naar verwachting in het vierde kwartaal (Q4) van 2024 gestart.  

De gemeente zal de bewoners separaat informeren over de voorgenomen werkzaamheden.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met R. Peters, assistent-projectleider, via mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch via (0172) 522522.