default iconReconstructie Hoogeind/Laageind in Driebruggen

De rijbaan van het Hoogeind & Laageind is verzakt of aan einde van de levensduur. Daarom pakt de gemeente grote delen van de weg grondig aan.

Wat gaan we allemaal doen?

Aanleg uitwijkplaatsen

De rijbaan is smal en er zijn in de huidige situatie weinig passeermogelijkheden. Verkeer wil elkaar toch passeren, ook op plekken waar dat eigenlijk niet kan. Hierdoor ontstaat vaak bermschade die hersteld moet worden. Om in de toekomst elkaar beter te kunnen passeren, leggen we uitwijkplaatsen voor personenauto’s aan.

Laageind

Op het Laageind verwijderen we de toplaag van het asfalt en brengen we een nieuwe laag aan. Ook komen er op het Laageind een aantal uitwijkplaatsen.

Hoogeind & Dorpskern

Zowel in de dorpskern als op het Hoogeind vernieuwen we het asfalt en ook de wegopbouw.

Wat is de wegopbouw?

Wegen hebben verschillende lagen, net als een taart. De bovenste laag is het asfalt, dat is het gladde zwarte spul waar auto's op rijden. Onder het asfalt zitten nog andere lagen die helpen om de weg stevig en duurzaam te maken.

Waterleiding in Hoogeind

In het midden van de weg ligt een oude waterleiding van Oasen die nu nog in gebruik is. Omdat de gemeente aan de weg gaat werken ontstaat voor Oasen de kans om direct ook onderhoud te plegen. De waterleiding gaat Oasen dus verwijderen en vernieuwen.  Dit neemt veel tijd in beslag omdat het stukje voor stukje gaat.

Routering zwaar verkeer

Binnen de kernen Waarder en Driebruggen en op de omliggende wegen zorgt zwaar en groot verkeer voor schades aan wegen en woningen en het geeft onveilige situaties. De gemeente heeft een plan voor de routering van zwaar verkeer bedacht. Hiervoor wordt de samenwerking met Oudewater, Woerden en de provincies Zuid-Holland en Utrecht gezocht. Ook wordt verder onderzocht wat de gevolgen van het plan zouden zijn. Doordat er nog geen duidelijkheid is over de omleidingsroute voor zwaar verkeer, is het (nog) niet zinvol om nu grote investeringen te doen voor de aanleg van uitwijkplaatsen voor groter verkeer dan voor personenauto’s. Als het nodig blijkt, kunnen enkele uitwijkplaatsen in de toekomst wel groter worden gemaakt. De gemeente onderzoekt al wel of er nu al ergens eenrichtingverkeer voor zwaar verkeer kan worden ingesteld. Als dit het geval is, wordt u hierover geïnformeerd.

Planning

De werkzaamheden aan het Hoogeind en Laageind gaan lang duren. We gaan nu uit van een totale doorlooptijd van 1 jaar werk. Als een treintje trekken we langzaam door de straat; steeds ligt er een kort stukje open. De planning is nog erg onzeker. Zodra we meer duidelijkheid hebben vermelden we dat hier.

We doen nu onderzoek in de ondergrond zodat we het werk zo goed mogelijk kunnen voorbereiden. Maar onverwachte zaken, technische uitdagingen en onvoorzien omstandigheden zoals het weer blijven van grote invloed om de planning. Tijdens de looptijd van het project denken we uiteraard na over oplossingen om de planning te halen. Het is belangrijk om samen flexibel en geduldig te blijven om frustraties te voorkomen. Op deze manier passen we ons aan op veranderende omstandigheden om de weg zo goed en snel mogelijk opnieuw rijklaar te maken.

Bereikbaarheid

Door ons werk is uw woning, werk of bezoekadres minder goed te bereiken. Dit kan dan ook leiden tot vertragingen. Voor het doorgaande verkeer komen er omleidingsroutes. Met tijdelijke borden en afzettingen geeft de aannemer die omleidingen aan. Auto’s en vrachtwagens kunnen op sommige momenten niet op bestemming komen. Per situatie gaan we nadenken over tijdelijke oplossingen om dit op te lossen. Voorkomen is niet altijd mogelijk en daarom stemt de aannemer dit persoonlijk met u af. Te fiets of te voet kunt u wel altijd bij uw woning komen.

Hinder

De werkzaamheden kunnen leiden tot vertragingen en of (geluids-)overlast. Dit proberen we uiteraard tot een minimum te beperken. We vragen hiervoor uw begrip.

Inloopavond

De gemeente organiseert een inloopavond voor alle geïnteresseerde mensen uit de buurt. U kunt daar de presentatietekeningen bekijken en we gaan uw vragen beantwoorden. Ook uw zorgen en wensen kunt u bij ons achterlaten. Na de inloopavond gaan we aan de slag met alle opmerkingen die zijn gemaakt.

Wanneer en waar?  

De inloopavond vindt plaats op:  

  • Datum: woensdag 13 december 2023  
  • Tijd: 19:00 - 21:00 uur  
  • Locatie: Café Custwijck, Laageind 1, 3465 KG Driebruggen  

Wilt u op de hoogte blijven?

Aanmelden voor de inloopavond is niet verplicht, maar wel handig. Als u digitaal op de hoogte wilt blijven van informatie over het project, dan kunt u zich aanmelden voor onze mailinglijst, door een mail te sturen naar Patrick Fitz-James, assistent-projectleider, pfitz-james@bodegraven-reeuwijk.nl

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met S. Wools, projectleider, via  mailadres  info@bodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch 0172-522522.

Tekening

Op de presentatietekeningen ziet u waar we precies aan het werk gaan.