build-reside iconBouwen, verbouwen of slopen

Moet ik een vergunning aanvragen?

Wilt u bouwen, verbouwen, aanbouwen of slopen? Het kan zijn dat u hiervoor bij de gemeente een omgevingsvergunning moet aanvragen? In sommige gevallen kunt u zonder vergunning bouwen. Wilt u weten of u een vergunning nodig heeft. Vul dan de vergunningcheck in.

De vergunningcheck geeft een uitkomst op basis van informatie over bijvoorbeeld ligging en grootte, inhouds- en oppervlaktematen, gebruiksfuncties en dergelijke. Verzamel deze informatie van tevoren en houd het tijdens de check bij de hand. De check duurt ongeveer vijf minuten per werkzaamheid.

Hoe vraag ik de omgevingsvergunning aan?

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (OMDH) via het Omgevingsloket. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de omgevingsvergunning? Dan kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en wenselijkheid van uw plannen kunt voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunning een vooroverleg aanvragen. Eventuele knelpunten of bezwaren zijn dan mogelijk op te lossen voordat u een formele aanvraag indient. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat uw project aan de vereisten voldoet en dat de vergunningsprocedure sneller en soepeler verloopt. Een vooroverleg kunt u ook aanvragen bij het Omgevingsloket. Het omgevingsloket is het digitale aanspreekpunt waar u al uw vergunningen en meldingen op het gebied van de fysieke leefomgeving kunt regelen.

Vooroverleg

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid en wenselijkheid van uw plannen kunt voorafgaand aan het indienen van een omgevingsvergunning een vooroverleg aanvragen. Eventuele knelpunten of bezwaren zijn dan mogelijk op te lossen voordat u een formele aanvraag indient. Hierdoor kunt u ervoor zorgen dat uw project aan de vereisten voldoet en dat de vergunningsprocedure sneller en soepeler verloopt. Het vooroverleg is de eerste registratie en stap in het proces voorafgaande aan de vergunningaanvraag. Door de verkorte behandeltermijn voor alle aanvragen met de komst van de Omgevingswet, wordt het vooroverleg heel belangrijk. Het vooroverleg valt namelijk buiten die behandeltermijn. Een succesvol vooroverleg moet uiteindelijk resulteren in een vlot vergunningenproces bij de complexe plannen. Om tot een betere integrale en zorgvuldige afweging te komen willen wij dit stroomlijnen door niet per discipline advies op te halen, maar om integraal aan de omgevingstafel de voors- en tegens van elkaar aan te horen en af te wegen. Door ook het knelpunt of het belang van de andere discipline te horen willen we de discussie met elkaar aan gaan en onderzoeken waar er ruimte zit en waar niet. Een vooroverleg kunt u aanvragen bij het omgevingsloket. Het omgevingsloket is het digitale aanspreekpunt waar u al uw vergunningen en meldingen op het gebied van de fysieke leefomgeving kunt regelen.

Participatie bij bouwplannen

Participatie bij bouwplannen is het proces waarbij de gemeenschap betrokken wordt bij de ontwikkeling van ruimtelijke initiatieven in hun omgeving. Door belanghebbenden vroegtijdig te betrekken en goed naar hen te luisteren, kan een plan met meer draagkracht en acceptatie tot stand komen. Dit heeft ook als bijkomend voordeel dat het de bestuurlijke beslissing kan vergemakkelijken en versnellen. Door een goed participatieproces kunnen bezwaren achteraf voorkomen, wat weer tijd en kosten bespaart. 

In juli 2021 heeft de gemeente Bodegraven-Reeuwijk als eerste gemeente in Nederland een Participatieverordening opgesteld. Om initiatiefnemers een handje te helpen met participatie is de participatie leidraad 'Samen Bouwen' geschreven. De leidraad is bedoeld voor iedereen die in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk iets wil veranderen aan de fysieke leefomgeving. Dit kan variëren van een kleine schuur achter het huis tot een appartementencomplex met een zorgcentrum. De leidraad, geeft handvatten voor het inrichten, uitvoeren en rapporteren van het participatieproces. Het is een handleiding voor initiatiefnemers met daarin de verplichtingen, denkrichtingen en hulpmiddelen voor participatie. Bekijk hieronder de participatie leidraad en zet hem in voor jouw project. 

Slopen

Voor het (gedeeltelijk) slopen van een pand of een woning moet u een vergunning aanvragen of een melding doen. Dit regelt u online op Omgevingsloket.nl.

Asbest
Gaat u asbesthoudend materiaal verwijderen? Dan moet u in ieder geval een sloopmelding doen voor het verwijderen van asbest. Meer informatie over het verwijderen van asbest vindt u op de pagina Asbest verwijderen