default icon'Doorfietsroute en Loswal' in Reeuwijk-Brug.

Welkom op de pagina van het project genaamd 'Doorfietsroute en Loswal' in Reeuwijk-Brug. Dit project omvat twee onderdelen: (1) de doorfietsroute en (2) de loswal, die aan elkaar grenzen en samen worden beschouwd als één project. Hieronder worden de afzonderlijke onderdelen van het project nader toegelicht. Onderaan de pagina is een impressie weergegeven van hoe het er ongeveer uit zal zien.

Foto Zoutmansweg

Doorfietsroute

De doorfietsroute in Reeuwijk-Brug maakt deel uit van het bredere pakket aan maatregelen voor Beter Bereikbaar Gouwe. De route voor dit specifieke project strekt zich uit van huisnummer 78 tot en met 118 langs de Zoutmansweg. Als onderdeel van de geplande verbeteringen wordt het fietspad verbreed van 3 naar 3,5 meter.

Planning werkzaamheden doorfietsroute

De werkzaamheden worden naar verwachting in het vierde kwartaal (Q4) van 2024 gestart. Voor deze tijd zal ook de bescherming van de oever naast dit fietspad vernieuwd worden.

Loswal

De loswal maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan maatregelen die nodig zijn om het Plassengebied te beschermen. De loswal is een wal waaraan schepen komen liggen om te lossen en/of te laden.  

Planning werkzaamheden loswal

De werkzaamheden worden naar verwachting in het vierde kwartaal (Q4) van 2024 gestart.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met R. Peters, assistent-projectleider, via mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl of telefonisch via (0172) 522522.

Impressie loswal.