het aanbrengen van radiatorfolie

Duurzaamheid

Samen werken aan een duurzame leefomgeving, voor vandaag en morgen 

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt aan een duurzame leefomgeving, samen met inwoners, ondernemers, organisaties en andere betrokkenen. In 2050 is onze gemeente CO2-neutraal en kunnen inwoners van jong tot oud, hier fijn en gezond samenleven, werken en hun vrije tijd doorbrengen. 

Dat geldt voor het landschap en voor de verschillende dorpen. En zeker ook bij nieuwe ontwikkelingen: dan richten we de leefomgeving meteen slim en toekomstbestendig in: gezond, duurzaam én inclusief. 

Energietransitie centraal in gemeentelijke duurzaamheidsaanpak 

Als gemeente zijn we onder andere afhankelijk van nationale en internationale ontwikkelingen, wetgeving, financiën en technologie. Om die reden maken we duidelijke keuzes in waar we ons in eerste instantie op richten. 

Voor de jaren 2024 tot en met 2026 heeft de energietransitie de hoofdrol in de gemeentelijke duurzaamheidsaanpak: energiebesparing, verduurzaming van de energiebehoefte en duurzame energieproductie.

Onlosmakelijk verbonden met de energietransitie zijn opgaven zoals circulaire economie, biodiversiteit en mobiliteit. 

Hoe werken wij hieraan? 

In navolging van de Toekomstvisie maken we per gebied eigen keuzes en gaan we slim en zorgvuldig met onze ruimte om. En we kiezen duidelijk wat ergens wel én juist niet kan. Dit doen we samen met de gemeenschap. 

Hoe doet u mee? 

Wij nodigen iedereen uit om met ons stappen richting die duurzame leefomgeving te zetten. Duurzaam leven is noodzakelijk voor ons welzijn en voortbestaan. Het biedt ook veel kansen. Kansen om gezonder en rijker te leven. Hoe kunt u meedenken, meedoen en meeprofiteren? Ontdek hieronder de mogelijkheden die al beschikbaar zijn vanuit de gemeente en lokale initiatieven. Of neem het heft in eigen handen en begin zelf een initiatief!

Samen werken we aan een duurzame leefomgeving, voor vandaag en morgen!