Evenement organiseren

Voor het organiseren van een evenement moet u een evenementenvergunning aanvragen of een melding doen. Dat laatste geldt voornamelijk voor kleine evenementen. Er gelden regels om uw evenement zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving te laten plaatsvinden.

Goed om te weten

Melding of vergunning

Een klein evenement met weinig impact op de openbare orde en veiligheid hoeft u alleen te melden. Dit geldt in ieder geval als uw evenement voldoet aan onderstaande richtlijnen.

 • maximaal 250 personen op het drukste moment
 • vindt plaats maandag t/m donderdag tussen 08.00-23.00 uur, vrijdag t/m zaterdag tussen 08.00-00.00 uur, zondag tussen 13.00-20.00 uur
 • geen muziek buiten de hierboven genoemde tijden
 • geen grootschalige verkeersmaatregelen vereist
 • geen samenloop met wegopbrekingen en/of de hoofdroutes van hulpdiensten
 • enkel gecertificeerde objecten van geringe constructie (<25m2, zoals kleine partytent, springkussen, barbecue)
 • organisator aanwezig

Ook als u niet aan alle punten voldoet, kan mogelijk nog een melding volstaan. Neem daarom bij twijfel contact met ons op door te bellen naar 0172-522522. Voor grotere evenementen vraagt u een vergunning aan. Lees het evenementenbeleid goed door om goed voorbereid te werk te gaan.

LET OP: Bij het aanvragen van een vergunning vragen wij u om de volgende documenten via het formulier bij ons in te dienen. 

 • draaiboek
 • veiligheidsplan
 • overzichtstekening
 • officieel verkeersplan
 • inrichtingstekening
 • brandveiligheidscertificaat tentboek
 • bewijs leidinggevende(n)

Hoelang duurt de afhandeling van mijn aanvraag?

De grote van uw evenement en de mogelijke risico's zijn van invloed op uw aanvraag. In het evenementenbeleid kunt u terug lezen waar u evenement onder valt. 

 • A-klasse melding (kleinschalig evenement met een gemiddeld risico) deze melding kunt u tot 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement aan ons doorgeven. Binnen enkele dagen krijgt u van ons een reactie met daarbij de standaardvoorschriften per email.
 • A-klasse vergunning (kleinschalig evenement met een gemiddeld risico), deze vergunning dient u 4 weken voorafgaand aan het evenement bij ons aan te vragen. Binnen 3 weken ontvangt u de schriftelijke vergunning met de voorschriften.
 • B-klasse / C-klasse Vergunning(grootschalig, verhoogd of zeer verhoogd risicoprofiel) deze vergunning kunt u 13 weken voorafgaand aan het evenement bij ons aanvragen. Binnen 8 weken ontvangt u van ons de schriftelijke vergunning met de voorschriften.

Als uw melding of aanvraag onvolledig of te laat is, is de kans groot dat wij uw verzoek niet tijdig in behandeling kunnen nemen. Uw evenement kan dan niet plaatsvinden.

Evenementenlocaties

Er zijn locaties aangewezen die wij geschikt vinden voor het organiseren van evenementen. Het voordeel is dat u op voorhand weet wat op die locaties mogelijk is. Als u elders een (met name kleinschalig) evenement wilt organiseren is er wellicht minder mogelijk. Meer informatie over de vaste evenementenlocaties leest u op pagina 21 t/m 26 van het evenementenbeleid.

Regels

Om uw evenement zo veilig mogelijk en met zo min mogelijk hinder voor de omgeving te laten plaatsvinden gelden er een aantal regels. Denk daarbij aan regels over geluidsnormen, brandveiligheidseisen, inzet EHBO/beveiliging, maatregelen voor verkeer, hygiëne en afval. Wij kunnen (laten) controleren of u de regels naleeft. Opmerkingen uit de omgeving of van controleurs kunnen leiden tot aanvullende regels voor een volgende editie van uw evenement.

Houdt u er rekening mee dat u mogelijk ook andere zaken moet regelen, zoals ontheffing alcohol schenken, ontheffing Zondagswet (bij een evenement op een zon- of feestdag), vuurwerkvergunning of loterijvergunning.

Ontheffing Alcoholwet

Om bij een evenement alcohol te mogen schenken is een ontheffing van artikel 35 Drank- en Horecawet nodig. Deze ontheffing geeft de aanvrager de mogelijkheid om bij een gelegenheid van zeer tijdelijke aard zwak alcoholhoudende dranken te mogen schenken.

Binnen de gemeente is het verkopen van goederen huis aan huis toegestaan. Hier is geen vergunning voor nodig. Een voorwaarde voor het venten is wel dat de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en het milieu niet in gevaar komen.

Wanneer mag ik niet venten?

 • Op zondagen;
 • Feestdagen;
 • Tussen 20:00 uur en 9:30 uur in de periode van 30 april tot 15 oktober;
 • Tussen 19:00 uur en 9:30 uur in de periode van 15 oktober tot 1 mei;

Kosten

Meldinggeen
Evenementenvergunning klein evenement (A-klasse)€ 45,05
Evenementenvergunning groot evenement (B- en C-klasse) € 193,80
Ontheffing Artikel 35 van de Alcoholwet                              € 62,80