Groendijck 20 in Driebruggen

De plannen voor de Groendijck 20 bestaan uit zowel luxewoningen als woningen en appartementen voor ouderen en starters. 

Op basis van het concept stedenbouwkundig plan is de anterieure overeenkomst getekend door de ontwikkelaar en de gemeente. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over de taakverdeling, het kostenverhaal en het vervolgtraject. 

Status begin 2024

In 2023 is het bestemmingsplan definitief geworden en is gewerkt aan de verdere uitwerking van het ontwerp, het stedenbouwkundig plan en het inrichtingsplan. Het streven is om de eerste helft van 2024 een omgevingsvergunning in te dienen om te kunnen starten met de bouw. Dit volgt nadat de welstandscommissie akkoord is met het plan en als de gemeente het definitieve inrichtingsplan en stedenbouwkundig plan heeft goedgekeurd. Een eerste impressie (die nog door welstand wordt beoordeeld) is zichtbaar op onderstaande afbeelding.

De woningen aan De Groendijck versterken de bestaande dorpsstructuur, het appartementengebouw markeert de nieuwe entree van het dorp, en de woningen aan de waterkant vormen een natuurlijke overgang met het buitengebied. De woningen zijn gegroepeerd rond kleinschalige woonhofjes. Er wordt volop ingezet op klimaatadaptatie en kwaliteit van de niet bebouwde ruimte.

Start verkoop

Er zijn nog geen verkoopprijzen van woningen bekend en ook nog geen exacte datum voor de start verkoop. 

Meer informatie


 Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij de projectleider Alicia Dessens van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0172 522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.