build-reside iconGroendijck 20 in Driebruggen

De plannen voor de Groendijck 20 bestaan uit zowel luxewoningen als woningen en appartementen voor ouderen en starters.

Op basis van het concept stedenbouwkundig plan is de anterieure overeenkomst getekend door de ontwikkelaar (familie Kastelein) en de gemeente. Hierin zijn onder andere afspraken gemaakt over de taakverdeling, het kostenverhaal en het vervolgtraject. Het stedenbouwkundig plan is de basis voor de uitwerking naar een definitief stedenbouwkundig plan en een inrichtingsplan. Ook wordt er een bestemmingsplanprocedure gevolgd om de bestemmingswijziging naar wonen mogelijk te maken. 

Diverse woningen

Het plan bestaat uit de sloop van de bedrijfsbebouwing en de realisatie van ongeveer zeven middeldure appartementen, ongeveer acht duurdere vrijstaande woningen of twee-onder een kap woningen en tenminste twee goedkopere koopwoningen of appartementen. Hierbij geldt dat tenminste zeven woningen of appartementen geschikt zijn voor senioren en twee voor starters.

De brandweerkazerne krijgt een nieuwe locatie, naast de voetbalkooi in Driebruggen. 

 

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij de projectleider Alicia Dessens van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0172 522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.