Groendijck Zuid in Driebruggen

Achter project Voor de Brug ligt een strook gemeentegrond. De gemeente heeft plannen om woningbouwontwikkeling mogelijk te maken op deze locatie.

Een locatie waar een divers woningbouwprogramma kan komen, met onder meer sociale huurwoningen. De realisatie van woningbouw op deze locatie kan een belangrijke bijdrage leveren aan het woningtekort. Op dit moment bevindt het project zich nog in de initiatieffase. Zo vinden er op provinciaal niveau gesprekken plaatst, worden alle belanghebbenden en belangen in kaart gebracht en wordt er nagedacht over een grove kavelindeling (groen - wonen - water). In de poster die als PDF zichtbaar is vindt u informatie over de fasering van deze planontwikkeling.

Voor meer informatie over het project kunt u ook terecht bij de gemeentelijke projectleiders Martin Ket en Jaap Littooij, bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0172 522 522 of via  info@bodegraven-reeuwijk.nl.