Herinrichting Raadhuisweg/Zoutmansweg in Reeuwijk

Afgelopen jaar is er veel gewerkt aan de Raadhuisweg en Zoutmansweg. De straat is opnieuw ingericht, met als doel om de gereden snelheid naar beneden te brengen, het dorpse karakter te versterken en om er veiliger en comfortabeler te kunnen fietsen.

Foto Raadhuisweg

In de nazorgfase van de herinrichting is er onder andere gemonitord op het effect van de gerealiseerde maatregelen. Hieruit is naar voren gekomen dat niet alle versmallingen bijdragen aan het gewenste effect. Bijvoorbeeld:

  • Bij een gehalteerde bus wordt regelmatig geconstateerd dat autoverkeer de versmalling via de fietsstrook passeert;
  • Een aantal versmallingen staan dicht op gelijkwaardige kruisingen waardoor (tijdig) ruimte maken om voorrang te verlenen voor (langere) voertuigen moeizaam verloopt;
  • Een versmalling staat te dicht op elkaar waardoor het ‘soepel’ passeren van bestemmings-expeditie verkeer en de lijnbus moeizaam verloopt.

In overleg met o.a. Provincie Zuid-Holland zijn de verbeteringen toegepast. Een aantal versmallingen zijn verwijderd en één verplaatst. Met deze maatregelen is de Raadhuis- en Zoutmansweg veiliger gemaakt voor (kwetsbare) weggebruikers zonder afbreuk te doen aan de intentie van het ontwerp. De versmallingen zijn inmiddels aangepast.

Werkzaamheden

Vanwege het natte weer op vrijdag 20 oktober 2023 werd het aanbrengen van de gekleurde coating uitgesteld tot het voorjaar 2024.

Aanbrengen van de coating wordt uitgevoerd op 31 mei. 

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is er een omleiding voor het vrachtverkeer en lijnbussen. Dit wordt met borden aangegeven. Tijdens werktijd begeleiden verkeersregelaars het reguliere verkeer (auto's en fietsers) om de werkzaamheden heen. 

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met Rens Timmermans, assistent-projectleider Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, via (0172)522522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.