Hoge Rijndijk 15 in Nieuwerbrug

In de afgelopen periode heeft de gemeente onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor het perceel Hoge Rijndijk 15 in Nieuwerbrug. Een schetsontwerp van de inrichting van de locatie is inmiddels gemaakt. Op dinsdag 11 juli 2022 was er een inloop-informatiebijeenkomst in het Wierickehuis waarin dit schetsontwerp werd gepresenteerd en de aanwezigen de mogelijkheid kregen te laten weten hoe zij dachten over de inrichting, de bereikbaarheid en de openbaarheid van de parkeerplaatsen.

Woningbouw & Parkeren

Op het schetsontwerp zijn aan de kant van de Hoge Rijndijk twee appartementen ingetekend. Aan de kant van de Korte Waarder laat het schetsontwerp een klimaatadaptief parkeerveld zien. Tijdens de inloopbijeenkomst is gepolst bij de aanwezigen of er interesse is in het jaarlijks huren van een parkeerplaats. Onder het totaal aantal parkeerplekken worden er maximaal 4 verhuurd. Een loting moet uitwijzen wie een parkeerplek mag huren. Heeft u interesse in de huur van een parkeerplek? Geef u interesse dan door via info@bodegraven-reeuwijk.nl t.a.v. Leon Rijsdam. 

Tijdens de bijeenkomst gaven inwoners aan dat er aandacht moet zijn voor de precieze inpassing van de woning(en), voor de veilige en directe bereikbaarheid van de nieuwe parkeerplaatsen en voor voldoende groen.

Planning

Medio september zijn de onderzoeken voor het bestemmingsplan Hoge Rijndijk gereed en zullen voorbereidingen voor de terinzagelegging van het bestemmingsplan worden genomen. Hiervoor zal eerst met de direct omwonenden nog nader worden gesproken over de definitieve inrichting van het perceel.

Meer informatie

Voor meer informatie en/of het delen van uw reactie op het schetsontwerp, kunt u contact opnemen met  Leon Rijsdam,  via (0172)522522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.