winkelwagentje in de supermarkt

Inkoop- en aanbestedingsbeleid 

Wilt u als ondernemer zaken doen met de gemeente? Dan heeft u te maken met het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Bij het inkopen en aanbesteden wil de gemeente Bodegraven-Reeuwijk een integere en  betrouwbare opdrachtgever zijn die aanbieders gelijke kansen biedt. Het beleid is afhankelijk van de type inkoop en contractwaarde.

In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2021 wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen, uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen Inkopen in de Gemeente plaatsvindt. 

Groslijst voor opdrachtnemers

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk werkt met groslijsten voor opdrachtnemers. Deze lijsten helpen ons opdrachtnemers objectief en transparant uit te nodigen om mee te doen aan onderhandse inkopen of aanbestedingen. Wij werken hiervoor samen met Qfact en het CROW.

Wij hanteren deze groslijstsystematiek per 1 januari 2022 voor civieltechnische werken en ingenieursdiensten. Als wij nieuwe groslijsten toevoegen maken wij dat uiteraard tijdig via deze website bekend. Dan kunt u zich als opdrachtnemer ook aanmelden. Op dit moment kunt u zich aanmelden voor de volgende werkvelden:

 • Vrijvervalrioleringen: aanleg
 • Sportvelden: aanleg en onderhoud
 • Elementenverharding: aanleg en onderhoud
 • Asfalt: reconstructie en aanleg
 • Groot grondverzet
 • Civiele kunstwerken (beton): aanleg
 • Civiele kunstwerken (hout, staal, composiet): aanleg
 • Onderzoeks-, ingenieurs- en adviesdiensten (met onderstaande interessegebieden):
 1. Landschapsontwerp/ inrichting openbare ruimte
 2. Civieltechnisch ontwerp
 3. Geotechnisch ontwerp
 4. Bouwkundige opnames

Aanmelden

Bent u ondernemer? En houdt u zich bezig met een van de bovenstaande onderwerpen? Dan kunt u zich aanmelden voor de groslijst van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk door een e-mail naar aanbestedingen@bodegraven-reeuwijk.nl te sturen, onder vermelding van “aanmelding nieuwe gegadigde groslijst”, waarbij u aangeeft voor welke groslijst(en) u zich wilt aanmelden.

Aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze groslijsten, leest u in het onderstaande document .U kunt zich voor meerdere groslijsten aanmelden. Hiervoor moet u wel voldoen aan de groslijst specifiek gestelde eisen, en de bijbehorende bewijsstukken kunnen overhandigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Uniform Europees Aanbestedingsdocument. U bent zelf verantwoordelijk om uw gegevens up-to-date te houden

Meer informatie

Heeft u vragen over uw registratie of over het proces van aanmelden? Dan kunt u terecht bij Qfact: helpdesk@qfact.nl . Tijdens kantoortijden gaan zij binnen 2 uur aan de slag met uw vraag. 

Algemene voorwaarden

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk hanteert bij haar inkopen en aanbestedingen afhankelijk van het type opdracht, verschillende algemene voorwaarden. In de onderstaande documenten zijn de verschillende voorwaarden leesbaar in pdf-formaat.

Contact

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Neem dan contact op: aanbestedingen@bodegraven-reeuwijk.nl.

Social return voor externe opdrachtnemers

Ben jij ondernemer of werkgever en wil je een opdracht uitvoeren voor deze gemeente in de vorm van dienstverlening of werk? Dan verlangen we om social return toe te passen. Bij opdrachten met een aanneemsom vanaf € 150.000 voor dienstverlening en € 300.000 voor werk stellen we dat zelfs als verplichting. Hieronder leggen we uit wat social return is, geven we tips om de offerte of aanbesteding te maken en vertellen we je wat de stappen zijn na de gunning.

Dit is social return
Social return is het leveren van een bijdrage door de opdrachtnemers aan het bieden van werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Social return betekent letterlijk: ‘iets teruggeven aan de samenleving’. Zie het als een vorm van duurzaam inkopen als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Social return beoogt dat een investering ook concrete sociale winst oplevert naast het financiële rendement.

Het offerte- en aanbestedingstraject
In de inkooppraktijk betekent het toepassen van social return dat de gemeente van haar opdrachtnemers verlangt of eist dat zij een deel van de opdrachtwaarde investeren in het creëren van extra werk- en/of ervaringsplekken bestemd voor mensen die extra hulp nodig hebben. We zien social return graag terug in de offerte, het aanbestedingsdocument of bestek. Nogmaals: dit geldt alleen voor diensten en werk.

Aanbesteding drempelwaarde
De toepassing van social return op de opdracht of aanbesteding boven de drempelwaarde is verplicht en onder de drempelwaarde facultatief. We kijken altijd naar de contractwaarde over de gehele looptijd van de opdracht.

 • Drempelwaarde Diensten            >             € 150.000
 • Drempelwaarde Werken             >             € 300.000

Social return kan uiteraard ook op aanbestedingen met lagere contractwaarden worden toegepast. Zeker als de werkzaamheden van de opdracht bij uitstek geschikt zijn voor de doelgroep van social return.

Aanbesteding percentages
Jouw inzet op het gebied van social return wordt uitgedrukt in een waarde die gelijk is aan een bepaald percentage van de contractwaarde. Let op: we kijken hierbij naar de contractwaarde en niet naar de loonsom.

 • Percentage Diensten                     >             5%
 • Percentage Werken                      >             2%

Maatwerk
Bovendien is er maatwerk mogelijk: hoe meer dat wordt toegepast op het onderdeel social return bij de voorbereiding van de aanbesteding, hoe groter de kans dat een percentage of gevraagde social-return-inspanning realistisch is en past bij de situatie in de praktijk.

De gunning
Als de opdracht je gegund wordt, nemen we social return op in het contract, het bestek of aanbestedingsleidraad. Zo borgen we de verplichting en uitvoering.

Uitvoering van social return na de gunning
De uitvoering van social return ligt bij WerkgeversServicePunt Midden-Holland (WSP). Binnen dat WSP is er een zogenoemd social return-loket. De mensen die daar werken hebben alle kennis in huis om je te adviseren bij het toepassen van social return in de praktijk.

 • Wat is de eerste stap die ik moet zetten?
 • Wat zijn de mogelijkheden?
 • Hoe kan ik de nieuwe medewerkers begeleiden?
 • Kunnen zij het werk uitvoeren?
 • Hoe bereid ik mijn eigen medewerkers hierop voor?

Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Driss Habyby via 06-43 38 51 36 of stuur hem een e-mail op socialreturn@wspmiddenholland.nl.