Keuze van de achternaam

Als ouders mag u kiezen welke achternaam uw eerste kind krijgt. Uw achternaam, of die van uw partner. U kiest de achternaam vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte.

Welke achternaam krijgt een kind bij de geboorte?

U mag zelf kiezen welke achternaam uw kind krijgt: die van uzelf of van uw partner. Als u geen keuze maakt, krijgt uw kind automatisch de achternaam die volgens de wet bij uw gezinssituatie hoort. Kijk hiervoor op rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.

Alle kinderen zelfde achternaam

De achternaam die u kiest voor uw eerste kind, geldt ook voor alle volgende kinderen uit dezelfde relatie.

Geen dubbele achternaam

Het is niet mogelijk om twee namen samen te voegen tot één achternaam.

Hoe kan ik de achternaam van mijn kind kiezen?

Een kind krijgt automatisch de achternaam van de vader als de ouders getrouwd of geregistreerd partner zijn. Een kind van ongehuwde ouders krijgt de naam van de moeder. Wilt u de achternaam van uw kind zelf bepalen? Dan kunt u een naamskeuze verklaring laten opmaken.

Voorwaarden

Bij het maken van een naamskeuze voor de achternaam van uw (pasgeboren) kind geldt dat ten minste één van de ouders de Nederlandse nationaliteit moet hebben.

Afspraak maken

In de gemeente Bodegraven-Reeuwijk moet u voor de naamskeuze persoonlijk langskomen bij de gemeente. Maak een online afspraak of bel met Burgerzaken via 0172 522 522

Meenemen

U moet allebei een geldig identiteitsbewijs meenemen en u moet de verklaring van naamskeuze samen afleggen. Het is niet mogelijk om iemand te machtigen om naamskeuze te doen.

De mogelijkheden

Dit zijn de regels voor het doen van naamskeuze:

 • Ge­trouw­de ou­ders en ou­ders met ge­re­gi­streerd part­ner­schap
  Ge­trouw­de ou­ders en ou­ders met ge­re­gi­streerd part­ner­schap kun­nen naams­keu­ze doen vóór de ge­boor­te of bij ge­boor­te­aan­gif­te. De moeder kan niet altijd bij de geboorteaangifte zijn. Maak daarom voor de bevalling een afspraak om naar de balie te komen om de achternaam te kiezen.
 • Niet-ge­trouw­de ou­ders
  Niet-ge­trouw­de ou­ders moe­ten naams­keu­ze doen bij de er­ken­ning van het kind. Er­ken­ning (en dus naams­keu­ze) kan ook vóór de ge­boor­te.
  Doet u bij de er­ken­ning van het eer­ste kind geen naams­keu­ze? Dan krij­gen ook alle vol­gen­de kin­de­ren uit deze re­la­tie de ach­ter­naam van de moe­der.
 • Al­leen­staan­de ou­der
  Bent u al­leen­staan­de ou­der (we­du­we of we­duw­naar) en is uw part­ner over­le­den voor­dat u de naams­keu­ze hebt ge­daan, dan kunt u voor uw kind de ach­ter­naam van de va­der of de moe­der kie­zen.

Kosten

Naamskeuze is gratis.

! Let op: de achternaam die u kiest voor het eerstgeboren kind, geldt voor alle kinderen die uit diezelfde relatie geboren worden. 

Hoe verander ik de achternaam van mijn stiefkind of pleegkind in die van mij?

Stief- en pleegkinderen kunnen de achternaam van hun opvoeder krijgen. Het verzoek om een naamswijziging moet u doen bij Dienst Justis, een afdeling van ministerie van Veiligheid en Justitie.

Aanvragen

Een aanvraagformulier voor naamswijziging is te downloaden via de website van Dienst Justisexterne-link-icoon. Daar vindt u ook een brochure over naamswijziging.

Bij uw verzoek moet u een afschrift van de geboorteakte meesturen van de persoon (personen) voor wie u naamswijziging vraagt. Daarnaast kunnen andere documenten nodig zijn. Raadpleeg hiervoor de brochure.

Beslissing

Het ministerie beslist over uw verzoek. Een positieve beslissing wordt verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente.