Kromme Kamp en perceel langs het Kerkelaantje

Om deels te voorzien in de lokale behoefte aan woningen, met name voor jongeren en starters, voert de gemeente een haalbaarheidsonderzoek uit naar nieuwe woningbouw op de Kromme Kamp en langs het Kerkelaantje. Het centrale gedeelte van de Kromme Kamp, dat nu openbaar toegankelijk is (blauw gearceerd op de afbeelding), is daarbij nu niet in beeld voor woningbouw. 

Omwonenden zijn eerder geïnformeerd over het uitvoeren van een archeologisch onderzoek en het verdere haalbaarheidsonderzoek. Tijdens het haalbaarheidsonderzoek inventariseren we o.a. relevante informatie, beleid en regelgeving, voeren onderzoeken uit, vindt het participatietraject plaats en bepalen we de uitgangspunten voor het project.

Meer informatie

We vinden het belangrijk dat mogelijke toekomstige bewoners, omwonenden en andere belanghebbenden mee kunnen denken bij het project. We maken daarbij gebruik van onze participatieplatform Denk Meeexterne-link-icoon. Via dit platform houden we u de komende periode op de hoogte van de voortgang van het proces en publiceren we brieven, presentaties en andere informatie.