Omgevingswet

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Goede initiatieven komen daardoor vaak lastig van de grond. Alle regels komen samen in 1 nieuwe wet: de Omgevingswet. Eén wet, een nieuw Omgevingsloket en duidelijke procedures. Dat is voor iedereen van belang. 

Door de Omgevingswet weet u snel welke regels gelden in uw eigen omgeving. Denk aan regels over geluid, bodemkwaliteit, bouwhoogte of veiligheidseisen. De gemeente gaat daarnaast aan de slag met omgevingstafels, om initiatieven zo goed en snel mogelijk te beoordelen. Ook participatie speelt een belangrijke rol onder de Omgevingswet. Het is belangrijk dat buurtbewoners goed worden betrokken bij nieuwe grote ontwikkelingen. 

Heeft u nu al een idee? Bijvoorbeeld: met uw buren in eigen energieopwekking voorzien of uw garage ombouwen tot bedrijfsruimte. Dan kunt u het best een vooroverleg indienen via het nieuwe omgevingsloket. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Omgevingsdienst (ODMH)externe-link-icoon. Zij toetsen uw plan aan de regels, beoordelen uw verzoek en passen daar waar nodig maatwerk toe.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

De geldende bestemmingsplannen worden automatisch het (tijdelijke) omgevingsplan.  

De ODMH en de gemeente toetsen nog of het plan in het bestemmingsplan past. Dat bestemmingsplan wordt het (tijdelijke) omgevingsplan. Past uw plan niet binnen het (tijdelijke) omgevingsplan dan heeft u twee mogelijkheden:

  • U vraagt een wijziging van het omgevingsplan aan.
  • U vraag een vergunning aan om van het omgevingsplan af te wijken. We noemen dat een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa).

Meer informatie over het indienen van een aanvraag onder de Omgevingswet kunt u vinden op de website van de ODMHexterne-link-icoon.

Wij toetsen de aanvragen die niet in overeenstemming zijn met het (tijdelijke) omgevingsplan. Wij werken daarvoor met omgevingstafels om initiatieven zo goed en snel mogelijk te beoordelen. 

De gemeente toetst de aanvragen die niet in overeenstemming zijn met het (tijdelijke) omgevingsplan. Zij werkt daarvoor met omgevingstafels om initiatieven zo goed en snel mogelijk te beoordelen.
Ook participatie speelt een belangrijke rol onder de Omgevingswet. Het is belangrijk dat buurtbewoners goed worden betrokken bij nieuwe grote ontwikkelingen. 

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen over de Omgevingswet? Neem dan contact met ons op via het contactformulierexterne-link-icoon op onze website of door te bellen naar: 0172 - 522 522