Onderhoud speeltuinen Bodegraven, Reeuwijk, Waarder en Nieuwerbrug

De gemeente voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare ruimte in Bodegraven. Zo ook aan de speelvoorzieningen omdat deze verouderd of niet meer veilig zijn. Op deze pagina vindt u een overzicht van de speeltuinen waaraan gewerkt gaat worden. Per speeltuin vindt u informatie over de laatste stand van zaken, zoals de voorlopige en definitieve ontwerpen. 

Onderhoud Speeltuinen

In maart 2022 zijn omwonenden van de Beemdgras, Wielewaal, Kort Land, Kleienburg, Ruisvoorn, Prins Pieter Christiaanstraat en Graaf Adolfstraat geïnformeerd over de geplande werkzaamheden aan hun speeltuin. Een deel van de omwonenden heeft daarna via een vragenlijst op het participatieplatform DenkMee hun ideeën over de nieuwe inrichting achtergelaten.

Ondertussen zijn de meeste speeltuinlocaties inmiddels door de aannemer opgeleverd. Vanwege het extreem natte najaar kan er op een tweetal locaties de graszoden niet worden aangebracht. De aannemer komt hiervoor terug in het vroege voorjaar van 2024 als de weersomstandigheden geschikt zijn. Hieronder ziet u waar en wanneer er werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Beemdgras, Bodegraven:                            I.v.m. weersomstandigheden afronding in voorjaar 2024
  • Wielewaal, Bodegraven:                               Gereed
  • Kort Land, Bodegraven:                                Gereed
  • Kleienburg, Bodegraven:                              Gereed
  • Ruisvoorn, Bodegraven:                               Gereed
  • Roelat, Reeuwijk:                                         Gereed
  • Pr. Pieter Christiaanstraat, Waarder:           Gereed
  • Graaf Adolstraat, Nieuwerbrug:                   I.v.m. weersomstandigheden afronding in voorjaar 2024

Bovenstaande planning is indicatief en hangt onder andere af van de weersomstandigheden. Speeltoestellen moeten, als ze geplaatst zijn, individueel goedgekeurd worden. Het kan daarom zijn dat de aannemer klaar is, maar dat speeltoestellen nog met hekken zijn afgezet in afwachting van de goedkeuring door een inspecteur. Wij vragen u daarom om uw kinderen pas gebruik te laten maken van deze speeltoestellen na goedkeuring, dus nadat de hekken zijn verwijderd.

Foto locatie speeltuin Beemdgras-Bodegraven.

Foto locatie speeltuin Wielewaal-Bodegraven

Foto locatie speeltuin Kort Land-Bodegraven

Foto locatie speeltuin Kleienburg-Bodegraven

Foto locatie speeltuin Ruisvoorn-Bodegraven

Foto locatie speeltuin Roelat-Reeuwijk

Foto locatie speeltuin Prins Pieter Christiaanstraat-Waarder

Foto locatie speeltuin Graaf Adolfstraat-Nieuwerbrug

Meer informatie

Voor meer informatie en/of vragen kunt u contact opnemen met de gemeente, bereikbaar op maandag t/m vrijdag via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl. U kunt vragen naar projectleider Stephan Verburg.