Oude Tol in Reeuwijk

Graag informeren wij u over de werkzaamheden op Oude Tol. Er zijn drie wooneilanden en een kantoor aan de Breevaart in ontwikkeling.

Op de hoek van de Meentweide en de Oudeweg is een twee-onder-een-kapwoning gebouwd. Daarnaast hebben de bewoners eind 2019 hun intrek genomen in de ECO-woningen. Dit zijn duurzame en betaalbare woningen bedoeld voor doorstromers vanuit een huurwoning. Hierdoor zijn er weer goedkope huurwoning vrijgekomen voor de verhuur  (www.eco-wonen-reeuwijk.nlexterne-link-icoon). We wensen de nieuwe bewoners een warm welkom in Oude Tol!

Aan de kant van de Breevaart is op de hoek van de Oudeweg en de Meentweide een kantoorgebouw van twee lagen voorzien. De eerste schetsontwerpen worden hiervoor gemaakt. Het uitgangspunt voor het gebouw is een dorpse uitstraling met natuurlijke materialen, zoals hout en riet.

Aan de Breevaart worden door VOF Oude Tol (VosPlan en Batenburg) drie (schier)eilanden ontwikkeld. Hier komen grote en luxe woningen waar de beleving van het water en de natuur centraal staat. De gemeente en de ontwikkelaar VOSplan hebben een hoge duurzaamheidsambitie voor de wijk. Alle woningen worden bouwkundig energie-neutraal ontwikkeld. Dit betekent dat de woning evenveel energie opwekt als verbruikt om zichzelf te verwarmen, koelen en ventileren. De woningen zijn dus helemaal klaar voor de toekomst!

De twaalf woningen op het eerste eiland zijn in 2022 opgeleverd. De bouw van het middelste eiland (oranje gedeelte) is gestart in het 2e kwartaal van 2022. Het derde en laatste wooneiland (witte gedeelte) gaat naar verwachting voor zomervakantie van 2023 in de verkoop.

Meer informatie over de woningen kunt u vinden op de projectwebsite  www.thuisinoudetol.nlexterne-link-icoon. Hier vindt u ook meer informatie over de start van de verkoop.

Vorig jaar is gestart met het definitief maken van de infrastructuur. Er zijn nu twee nieuwe bruggen en het bewoonde deel van de Broekweide is bestraat. Vanwege het zware bouwverkeer volgt de afronding na oplevering van het laatste deel, eind 2024/begin 2025.

Oude Tol is een wijk waar met name gedurende halen en brengen van de scholen een flinke parkeerdruk ontstaat. We proberen fietsen en lopen naar school te stimuleren maar de auto blijft een belangrijk vervoermiddel. In het afgelopen jaar is gebleken, dat het zogenoemde wild parkeren helaas steeds meer toeneemt. Direct voor de scholen is het een drukte van belang terwijl op andere plaatsen plekken leeg blijven. Er wordt zelfs bij omwonenden voor de oprit geparkeerd en dat heeft al een aantal keer voor vervelende situaties gezorgd.

Mede op basis van verschillende overleggen, hebben ervoor gekozen een parkeerverbod in te voeren voor een deel van Oude Tol. Het gaat om het gebied dat achter de brug bij het haventje ligt (zie blauwe arcering kaartje). Het omvat de straten Schaarweide, Greidweide en Beemdweide. Binnen deze zone mag op schooldagen tussen 8.00 en 16.00 uur niet buiten de vakken geparkeerd worden. Bedoeling is om als de wijk af is voor geheel Oude Tol deze regeling in te voeren. We begrijpen, dat deze maatregel niet populair is, maar het is een middel om handhavend te kunnen optreden. Het is en blijft belangrijk om kinderen met de fiets of lopend te brengen. Handhaven is (soms) noodzakelijk maar voorkomen van overlast en gevaarlijke situaties is beter. Oude Tol moet zowel voor bewoners als gebruikers een prettige wijk blijven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rudie Hoogerland of Jantine Kooijman- van Ginhoven, Team projecten, bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.