Regionale Energie Strategie (RES)

Elektriciteit houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Daarom zoekt gemeente Bodegraven-Reeuwijk de samenwerking op met andere gemeenten, waterschappen en provincie Zuid-Holland in de Regionale Energiestrategie Midden-Holland. Alle laatste informatie over dit onderwerp vindt u op de website van RES Midden-Holland.externe-link-icoon

Eind juni 2021 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk de RES 1.0externe-link-icoon vastgesteld. Hierin staan zoekgebieden die geschikt zijn voor het grootschalig opwekken van duurzame energie uit zon en wind. De zonneladder volgend, gaat de voorkeur gaat uit naar zonnepanelen op grote daken en langs rijks- en provinciale wegen.

Voor het opwekken van zonne-energie kijken we eerst naar gebieden langs bedrijventerreinen, snelwegen en transitiegebieden. Dit hebben we beschreven in het conceptprogramma Zon op Veldexterne-link-icoon dat naar verwachting in maart 2024 vastgesteld wordt door alle colleges van de regio Midden-Holland.